Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoinfarkti

Tulosta ohje tästä

Aivoinfarkti aiheuttaa eriasteisia fyysisen ja henkisen toimintakyvyn häiriöitä. Oireet ovat yksilöllisiä. Ne kehittyvät nopeasti minuuttien tai muutamien tuntien aikana. Aivoinfarktin sijainti ja koko vaikuttavat oireiden laajuuteen ja vaikeusasteeseen. Yleisimpiä oireita ovat:

  • toisen puolen raajojen heikkous ja /tai tuntohäiriö
  • toisen suupielen roikkuminen
  • puhekyvyn häiriö
  • toimintakyvyn häiriö, muistin häiriöt
  • huimaus, tasapainohäiriö, kävelyvaikeus
  • toisen tai molempien silmien näköhäiriö tai kaksoiskuvat.

Hoito ja kuntoutus

Aivoinfarktin hoito aloitetaan heti oireiden ilmaannuttua. Diagnoosin varmentamiseksi tehdään mm. pään tietokonetomografia (CT). Joillekin potilaille voidaan antaa liuotushoito. Sen tavoitteena on palauttaa verenkierto vaurioituneelle alueelle mahdollisimman nopeasti. Liuotushoito ei sovellu kaikille potilaille vuotoriskin vuoksi.

Aivoinfarktipotilaan alkuvaiheen hoito toteutetaan usein aivoverenkiertohäiriöyksikössä, jossa seurataan tarkasti potilaan peruselintoimintoja ja aloitetaan uusia tukoksia ehkäisevä lääkitys. Potilas pidetään aluksi vuodelevossa.

Uuden aivoinfarktin ehkäisemiseksi selvitetään infarktin syy ja riskitekijät. Potilaan voinnin kohentuessa aloitetaan kuntoutus, jota jatketaan potilaan jatkohoitopaikassa.