Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivovaltimopullistuman hoito verisuoniteitse (embolisaatio ja stenttaus)

Tulosta ohje tästä

Lukinkalvonalaisen verenvuodon (subarachnoidaalivuoto eli SAV) syynä on tavallisesti aivovaltimopullistuman (aneurysman) puhkeaminen. Jos röntgenkuvauksissa todetaan, että vuoto on tapahtunut aneurysmasta, hoitomuoto valitaan sen sijainnin ja muodon perusteella; joko leikkaus tai vuotokohdan sulku verisuoniteitse.

Embolisaatiossa aneurysma tukitaan verisuonen kautta viedyllä platinalangalla. Ennen toimenpidettä potilas pidetään vuodelevossa. Hänelle aloitetaan suonensisäinen nesteytys, antibioottisuojalääkitys ja verisuonisupistusta ehkäisevä nimodipiinilääkitys, sekä laitetaan virtsakatetri.

Toimenpide tehdään nukutuksessa röntgenosastolla. Nivustaipeesta viedään katetri reisivaltimon kautta verisuonia pitkin aivovaltimoihin ja ruiskutetaan varjoaine, jotta nähdään tarkasti verisuonten rakenne. Katetrin kautta aneurysmaan ujutetaan platinalankaa, jolla aneurysma yritetään saada täytetyksi. Katetrin poiston jälkeen reisivaltimon pistoskohtaan laitetaan kollageenipaikka, joka liukenee itsestään myöhemmin.

Ellei embolisaatio ole mahdollinen pelkällä platinalangalla, voidaan toimenpiteen yhteydessä asettaa hoidettavalle alueelle stentti (vahvistava verkkoputki). Stentillä tuetaan platina-lankaa, jotta lanka ei luistaisi emosuoneen. Tällöin potilaalle aloitetaan veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys, jota jatketaan puoli vuotta.

Toimenpiteen jälkeen potilas on vuodelevossa seuraavaan päivään. Nimodipiinilääkitys aloitetaan suun kautta tilanteen salliessa ja sitä jatketaan noin kaksi viikkoa. Sairaalassaoloaika on yleensä 5 – 7 vuorokautta. Kotiutuvalle potilaalle annetaan loput nimodipiini-tabletit osastolta mukaan. Sairauslomaa kirjoitetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Sairausloman aikana saa liikkua vapaasti, ellei lääkäri toisin määrää. On kuitenkin hyvä muistaa, että toipilasaikana, ainakin noin kuukauden ajan leikkauksesta, voivat omat voimavarat ja rasituksen sietokyky olla alentuneet.

Hoitotuloksen varmistamiseksi potilas kutsutaan myöhemmin uusintakuvauksiin. Ellei aneurysmaa ole saatu kokonaan täytettyä ensimmäisellä kerralla, toimenpide voidaan tarvittaessa uusia tietyn ajan kuluttua.