Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriö ja päihteet

Tulosta ohje tästä

Aivoverenkiertohäiriö ei edellytä ehdotonta raittiutta. Sekä alkoholin runsas kertakäyttö että vähäisempikin päivittäinen käyttö heikentää hermoverkon toimintaa, kuormittaa verenkiertoelimistöä sekä lisää uuden aivoverenkiertohäiriön riskiä.

Jos aivoverenkiertohäiriö on vaikeuttanut liikuntakykyä joko raajahalvauksen, tasapainovaikeuden tai molempien vuoksi, alkoholi heikentää jo melko pieninä määrinä tasapainon hallintaa ja saattaa aiheuttaa kaatumisvaaran.

Tiettyjen lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö voi olla vaarallista. Potilaan tulisi aina kysyä lääkäriltä, vaikuttavatko hänen käyttämänsä lääkkeet mahdollisuuteen nauttia alkoholia.