Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöiden yleisimmät riskitekijät

Tulosta ohje tästä

Aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijät ovat suurelta osin samoja kuin muissa sydän- ja verisuonisairauksissa. Mitä useampi riskitekijä potilaalla on samanaikaisesti, sitä suurempi riski hänellä on sairastua. Riskitekijöiden hoito on tehokkainta aivoverenkiertohäiriöiden uusiutumisen ennaltaehkäisyä.

Osa riskitekijöistä on sellaisia, joihin ei voi itse vaikuttaa. Tällaisia ovat perinnölliset tekijät, ikä ja miessukupuoli. Aivoverenkiertohäiriöiden riski kaksinkertaistuu 55 ikävuoden jälkeen jokaista seuraavaa vuosikymmentä kohti.

Suurin osa aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöistä on hoidettavissa. Aivoverenkiertohäiriön ennaltaehkäisyssä tärkeää on kiinnittää huomiota elämäntapoihin ja hoitaa tehokkaasti sairaudet, jotka lisäävät sairastumisriskiä. Hoidettavissa olevia riskitekijöitä ovat:

  • kohonnut verenpaine
  • diabetes
  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • rasva-aineenvaihdunnan häiriöt (dyslipidemiat)
  • tupakointi
  • runsas alkoholinkäyttö
  • liikalihavuus ja vähäinen liikunta

Ennaltaehkäisyn lähtökohta on potilaan päätös vaikuttaa omaan sairastumisriskiin. Lisää tietoa riskitekijöistä ja niiden hoidosta saa lääkäriltä ja hoitohenkilökunnalta.