Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan sopeutumisvalmennus

Tulosta ohje tästä

Sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön vaikuttaa sairastuneen ja hänen läheistensä elämään monin eri tavoin. Monet asiat, jotka aikaisemmin ovat olleet itsestään selviä, eivät välttämättä sitä enää ole. Uusi tilanne ja siihen sopeutuminen vaativat voimavaroja sairastuneelta ja lähipiiriltä. Sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen alkaa vähitellen ja siihen vaikuttavat monet asiat kuten oma persoonallisuus, aikaisemmat elämän kokemukset, elämän-tilanne, olemassa oleva tukiverkosto sekä aivoverenkiertohäiriö ja sen aiheuttamat oireet.

Aivoliitto ry ja kuntoutuslaitokset järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille ja heidän läheisilleen. Niiden rahoituksesta vastaavat pääosin Kela ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Kurssit ovat ammattilaisten ohjaamaa ryhmämuotoista kuntoutusta. Kurssien pituus, jaksotus ja sisältö vaihtelevat. Kurssit on ryhmitelty sairastuneen toimintakyvyn ja iän mukaan. Osa kursseista on tarkoitettu sairastuneelle, osa myös läheisille ja perheelle.

Sopeutumisvalmennuskursseilla sairastunut ja läheiset saavat tietoa mm. aivoverenkiertohäiriöistä, kuntoutuksesta ja erilaista tukimuodoista. Kurssin aikana tapaa muita saman sairauden kokeneita ja saa näin vertaistukea arjen kysymyksiin.

Aivoliitto järjestää seuraavia sopeutumisvalmennuskursseja:

 • Työikäiset läheisineen
 • Työikäisten Laatua elämään -kurssit
 • Yli 65-vuotiaat, yksin tulevat
 • Yli 65-vuotiaat läheisineen
 • Kurssi SAV:n sairastaneille ja heidän läheisilleen
 • Perhekurssit
 • Kommunikaatiokurssit

Aivoliiton järjestämät kurssit toteutetaan Kuntoutuskeskus Ruissalossa, Verve Oulu kuntotalossa, Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa ja Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskuksessa. Kurssien kesto on 5–6 vuorokautta.

Kelan kuntoutuksena järjestettäviä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja ovat mm.

 • AVH- kurssi aivoverenkiertohäiriötä sairastaville, osittainen perhekurssi
 • Painokevennetyn kävelyn AVH-kurssi aivoverenkiertohäiriötä sairastaville
 • Käden tehostetun käytön AVH-kurssi aivoverenkiertohäiriötä sairastaville
 • Kommunikaatioon painottuva AVH-kurssi

Kelan kuntoutuksena järjestettävät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit voidaan myöntää vaativana kuntoutuksena tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kurssipaikkoina ovat kuntoutuslaitokset eri puolilla Suomea. Osa kursseista on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella oleville. Osa kursseista on työelämästä poissa oleville. Kela järjestää kursseja myös yksinomaan omaisille.

Kurssille hakeminen

Kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, johon on kirjattu suositus ja tavoitteet sopeutumisvalmennuskurssille. Hakemukseen voi liittää myös muiden asiantuntijoiden (esim. puheterapeutti, toimintaterapeutti) lausuntoja.

Kelan rahoittamille kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuksella KU 104 (vaativa kuntoutus) tai KU 132 (harkinnanvarainen kuntoutus). Hakemuksen saa Kelan toimistosta tai Kelan sivuilta (www.kela.fi). Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan.

Aivoliiton kursseille haetaan Aivoliiton omalla hakemuksella, joka löytyy Aivoliiton sivuilta (www.aivoliitto.fi). Hakemus liitteineen lähetetään Aivoliittoon.

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujalle maksuttomia. Kela korvaa matkat omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Matkakustannukset korvataan halvimman matkustustavan (julkinen liikenne) mukaan. Työssäkäyvät kurssilaiset voivat hakea kurssin ajalta kuntoutusrahaa Kelalta.

Sopivan kurssin löytämisessä avustavat mm. oman terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä ja AVH-yhdyshenkilö tai Taysin kuntoutusohjaaja (puhelin 03 311 69499).