Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt ja apraksia

Tulosta ohje tästä

Apraksialla tarkoitetaan vaikeutta suorittaa tuttuja liikkeitä ja liikesarjoja tai vaikeutta käyttää tuttuja esineitä oikein. Häiriö voi aiheuttaa vaikeutta suorittaa liikkeitä kehotuksesta tai mallin mukaan, spontaani toiminta onnistuu yleensä paremmin. Häiriö ei johdu raajan halvauksesta eikä tuntopuutoksista, vaan kyseessä on häiriö aiemmin opittujen liikkeiden suorittamisessa.

Apraksia ei ole vain halvaantuneen puolen ongelma, vaan se esiintyy useimmiten myös terveellä puolella. Apraksia voi esiintyä myös ilman halvausoireita ja tuntopuutoksia. Huomio kiinnittyy usein siihen, että potilaan toiminta on kummallista, liikkeet haparoivia tai esineiden käyttö epäasiallista ja potilaan on vaikea selviytyä hänelle aiemmin rutiininomaisista toiminnoista.

Apraksia ilmenee:

  • liikkeiden toteuttamisen häiriönä joko yksittäisissä liikkeissä, eleissä, esineiden käytössä tai
  • potilas ei kykene käyttämään tuttuja esineitä arkipäivän toiminnoissa.

Liikkeet ovat kömpelöitä, ne suoritetaan väärässä järjestyksessä tai jokin liikesarjan osavaihe jää välistä. Liikkeet voivat olla myös asennoltaan ja suunnaltaan virheellisiä ja liike voi juuttua. Potilas pitää esimerkiksi kynää, kampaa tai lusikkaa väärinpäin kädessä. Potilas voi käyttää leipäveistä väärin ja sahaavan liikkeen sijaan hakkaa terällä leipää. Hän ei osaa käyttää tuttuja eleitä kuten vilkuttamista. Uusien liikesarjojen oppiminen voi olla vaikeata.

Myös oikean esineen yhdistäminen oikeaan toimintaan voi vaikeutua. Potilas suorittaa oikeita liikkeitä väärällä esineellä. Potilas voi harjata hiuksia hammasharjalla tai hän ei osaa käyttää vesihanoja, käsisuihkua, ruokailuvälineitä tai työkaluja. Sairaalassa ja kotona tuleekin välttää tilanteita, joissa potilas yksin toimiessaan voisi vahingoittaa itseään. Tällaisia tilanteita ovat mm. sähkölaitteiden, koneiden ja teräaseiden käyttö.

Apraksia vaikeuttaa potilaan arkipäivän toimintoja ja hän tarvitsee toisen henkilön apua niistä suoriutuakseen. Useimmiten potilas ei osaa toimia sanallisen ohjeen tai mallin mukaan, vaan hän tarvitsee toiminnoissa kädestä pitäen ohjausta. Potilaan kuntoutuksessa on tärkeätä että potilaalle tuttuja toimintoja harjoitellaan aidoissa tilanteissa. Potilasta ohjataan työskentelyyn, eikä tehdä toimintoja hänen puolestaan.