Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt ja hidastuminen

Tulosta ohje tästä

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen niin fyysinen kuin kognitiivinenkin toiminta saattaa hidastua. Hidastuminen on usein yhteydessä muihin oireisiin, mutta hidastumista saattaa ilmetä vaikka potilaan toimintakyky olisikin hyvätasoinen.

Esimerkiksi syöminen tai pukeutuminen vie aikaa enemmän kuin ennen. Ajatus tuntuu juoksevan hitaammin ja tahmeammin (kognitiivinen hidastuminen). Etenkin kiireessä toimiminen on hankalaa ja saattaa viedä toiminnan ihan umpisolmuun. Toimintojen aikatauluttaminen vaikeutuu. Esimerkiksi kotoa lähtemiseen täytyy varata enemmän aikaa kuin aiemmin.

Hidastuminen on voimakkainta sairastumisen alkuvaiheessa, mutta saattaa joskus olla pitkäaikainenkin ongelma. Toiminnoille on varattava enemmän aikaa, kiirettä on vältettävä ja toiminnot on aikataulutettava tarkemmin esimerkiksi kalenteriin tai käytettävä kännykän muistutuksia. Myös omaisten on tärkeä olla tietoisia oireesta, sillä hoputtaminen ei auta potilasta.