Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt ja pukeutumisapraksia

Tulosta ohje tästä

Pukeutumisapraksia ei ole varsinaisesti itsenäinen häiriö, vaan se johtuu monista erityishäiriöistä. Se liittyy avaruudellisen hahmottamisen eli suuntien hahmottamisen vaikeuteen tai ympäristön ja oman kehon huomiotta jäämiseen.

Potilaan on vaikea pukeutuessaan asettaa omaa kehoaan ja raajojaan oikein suhteessa vaatteisiin. Potilas ei tiedä, mitä vaatteilla tehdään ja hänen pukeutumisjärjestyksensä on sattumanvaraista tai hän ei hahmota miten päin pusero ja housut puetaan. Potilas voi laittaa jalkaansa puseron tai laittaa molemmat jalat samaan lahkeeseen tai vetää housut päänsä päälle.

Kun potilaalla on vaikea pukeutumisapraksia, ei itsenäinen pukeutuminen ole kuntouttavaa, vaan potilas tarvitsee toisen henkilön läsnäoloa ja systemaattista, vaiheittaista sanallista ja/tai kädestä pitäen ohjausta pukeutumisessa.