Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt ja sydän- ja verisuonisairaudet

Tulosta ohje tästä

Sydänsairaudet

Sydänperäiset syyt aiheuttavat 15–25 prosenttia aivoinfarkteista. Sydänsairauden vuoksi veren kulku sydämen läpi on häiriintynyt ja sydämeen voi muodostua verihyytymiä. Sydämessä syntynyt hyytymä voi kulkeutua aivovaltimoon ja tukkia sen. Aivoinfarkti kehittyy suonen tukkeutumisen seurauksena.

Aivoinfarktin riskiä lisääviä sydänsairauksia ovat:

  • eteisvärinä (flimmeri)
  • sydäninfarkti
  • sydämen läppäviat

Antikoagulantti- eli verenohennushoito

Sydänsairauksiin liittyvää aivoinfarktin riskiä voidaan vähentää verenohennushoidolla. Lääkitys (Marevan) vaikuttaa veren hyytymistekijöihin siten, että hyytymien muodostuminen estyy. Lääkitys jatkuu niin kauan kuin sydänsairaus on olemassa, usein koko elämän ajan. Lääkehoidon toteuttaminen vaatii säännöllistä verikoeseurantaa (INR-arvo), sillä lääkitykseen liittyy lisääntynyt verenvuodon riski.

Verisuonisairaudet

Kaulavaltimoiden kalkkeutuminen (ateroskleroosi) on aivoinfarktin tavallisin syy. Kalkkeutuneeseen suoneen syntyy ahtauma, johon kerääntyy hyytymämassaa. Liikkeelle lähdettyään hyytymä kulkeutuu aivovaltimoon. Kaulavaltimoiden ahtaumia voidaan hoitaa kirurgisesti.

Kaulavaltimoiden ahtautumiseen liittyvää aivoinfarktin riskiä voidaan vähentää verihiutaleisiin vaikuttavalla lääkehoidolla. Verisuonten tukkeutumista estävät eli antitromboottiset lääkkeet vaikuttavat verihiutaleisiin ja vähentävät hyytymien syntymisen riskiä. Yleisemmin käytetty lääkeaine on asetyylisalisyylihappo eli ASA. Muita yksinään tai yhdessä ASA:n kanssa käytettyjä lääkeaineita ovat dipyridamoli ja klopidogreeli.