Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt ja tarkkaavaisuushäiriöt

Tulosta ohje tästä

Huomiomme voi kohdistua useisiin asioihin itsessämme ja ympärillämme, mutta voimme kerrallaan hallita tietoisesti vain pientä osaa kaikista ympäristön ärsykkeistä. Tavoitteellinen toiminta edellyttää tarkkaavaisuutta eli kykyä tietoisesti keskittyä tavoitteen kannalta olennaisiin asioihin. Tarkkaavaisuuteen liittyy erilaisia vaiheita:

  • vireystaso
  • tarkkaavaisuuden suuntaaminen asioihin, jotka ovat toiminnan kannalta merkityksellisiä ja toisarvoisten asioiden jättäminen vähälle huomiolle
  • tarkkaavaisuuden ylläpito ja keskittyminen asioihin riittävän pitkäksi aikaa
  • tarkkaavaisuuden jakaminen ja kyky keskittyä useaan asiaan yhtä aikaa.

Erilaiset tarkkaavaisuushäiriöt ovat yleisiä aivoverenkiertohäiriöissä. Potilaan vireystaso voi olla alentunut, hän on unelias ja väsynyt. Tarkkaavaisuuden suuntaamisen vaikeudet näkyvät potilaan ajatusten ja toiminnan syrjähtämisenä asiasta toiseen ja keskittymisen häiriintymisenä ja lyhytjänteisyytenä.

Tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeuksien vuoksi potilaan keskittyminen terapiatilanteessa harjoitteluun voi olla vaikeata, jos huoneessa on muitakin henkilöitä. Tarkkaavuuden tehokas ylläpitäminen voi onnistua vain lyhyen aikaa, jolloin toiminnat tahtovat jäädä kesken. Esimerkiksi kirjan lukeminen ja elokuvan seuraaminen voivat tuntua ylitsepääsemättömän työläiltä.

Tarkkaavaisuuden jakaminen useaan asiaan samanaikaisesti on tehokkaan toiminnan kuten monen harrastustoiminnan ja työssä käynnin edellytys. Tällöin ei riitä, että rutiininomaiset asiat sujuvat, vaan vaaditaan kykyä suoriutua vaativampien ja useiden asioiden samanaikaisesta hoitamisesta.

Tarkkaavaisuuden häiriöt voivat vaikeuttaa monella tavalla potilaan arkipäivän toimintoja ja lievänäkin työkykyisyyttä. Lievät häiriöt ilmenevät virhealttiutena toiminnassa ja keskittymisen vaihteluna. Vaikeammissa häiriöissä potilas tarvitsee toisen henkilön ohjausta suoriutuakseen arkipäivän toiminnoista. Harjoittelussa ja toiminnoissa on tärkeätä huomioida potilaan oman mielenkiinnon kohteet, rauhallinen ympäristö, työskentely lyhyissä pätkissä ja riittävä aika tehtävien suorittamiseen.