Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt, liikunta ja fyysinen rasitus

Tulosta ohje tästä

Säännöllinen liikunta itsenäisesti tai ohjattuna tukee aivoverenkiertohäiriöpotilaan kuntoutumista. Liikuntamuoto on hyvä valita oman kiinnostuksen ja kunnon mukaan. Ennen liikunnan aloittamista tulee keskustella omalääkärin tai fysioterapeutin kanssa sopivista liikuntamuodoista. Liikunnan tavoitteena on yleiskunnon kohentuminen sekä mielen virkistyminen. Jo päivittäisellä puolen tunnin liikunnalla on terveydellisiä vaikutuksia, ja liikunta voidaan toteuttaa 3 x 10 minuuttia kerrallaan.

Halvausoireet ja tuntopuutokset tekevät liikkumisesta raskaampaa ja täten energiankulutus on tavallista suurempaa. Liikkumisessa tulee huomioida aina oma kunto ja muut sairaudet, kuten sydänsairaus ja sen aiheuttamat rajoitukset, sekä liikkumisen ja ympäristön turvallisuus. Kohtuullinen rasitus on riittävä, ja harjoittelua on hyvä lisätä vähitellen. Voimakasta fyysistä rasitusta ja äkkinäistä ponnistusta on hyvä välttää.

Liikunta muiden seurassa on suositeltavampaa kuin yksin. Terveyskeskuksissa on neurologisia liikuntaryhmiä, joissa ohjaajina toimivat fysioterapeutit. Kunnat tarjoavat myös erityisliikuntaryhmiä, joihin voi mennä mukaan. Lisäksi paikallisilla AVH-yhdistyksillä ja aluekerhoilla on monenlaisia liikuntaryhmiä. Ryhmän ohjaajalle on hyvä kertoa omista sairauksista.

Säännöllisesti liikkumalla voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Kohtuullinen liikunta vähentää myös aivoverenkiertohäiriön uusiutumisen riskiä.