Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Aivoverenkiertohäiriöt, matkustaminen ja lentäminen

Tulosta ohje tästä

Sairastettu aivoverenkiertohäiriö ei rajoita matkailua muutoin kuin heikentyneen toimintakyvyn seurauksena. Suunniteltaessa ulkomaanmatkaa kannattaa asiasta neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Autolla matkustaminen on turvallista silloin, kun yleisjaksavuus sen sallii ja siirtymiset autoon onnistuvat turvallisesti. Ensimmäisillä kerroilla matkojen on hyvä olla kohtalaisen lyhyitä, ja pidemmillä matkoilla on hyvä pitää taukoja.

Lentomatkailu on mahdollista siinä vaiheessa, kun liikkuminen onnistuu ja yleiskunto on riittävä. Lentäminen ei yleensä aiheuta ongelmia. Poikkeuksena on potilas, jolla on vaikea valtimonahtauma. Tällöin lentäminen ja lämmin ilmanala eivät sovi. Asiasta on hyvä neuvotella asiasta lääkärin kanssa.

Lämpimään ilmastoon siirtyminen ei ole kiellettyä, mutta liian kuuma ilmasto voi heikentää jaksamista ja toimintakykyä.

Ulkomaille matkustettaessa on tarvittaessa hyvä selvittää, millaiset mahdollisuudet siellä on päästä lääkärintutkimuksiin ja hoitoon. Matkalle tulee varata:

  • riittävästi lääkkeitä alkuperäisissä pakkauksissa
  • lääkereseptit
  • sairaalasta saatu hoitoseloste, josta selviää sairauden laatu ja siitä toipuminen