Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Tulosta ohje tästä

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissa.

Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset vammaispalvelulain mukaan. Kunta voi antaa myös asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. Lain mukaan vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Asunnon muutostyöt kuuluvat vammaispalvelulaissa kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin ja siihen kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille. Heillä on näihin palveluihin ja tukitoimiin oikeus, mikäli vamman tai sairauden edellyttämä tarve on todettavissa.

Korvattavia kustannuksia ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat välttämättömät asunnon muutostyöt kuten kynnysten poistaminen, ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, tarvittavien tukikaiteiden hankkiminen, WC-peseytymistilojen muuttaminen vammaisen tarpeita vastaavaksi. Asunnon muutostöiksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelu ja esteiden poistaminen asunnon välittömästä läheisyydestä. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Vammaispalvelulain mukaisia asunnonmuutostöitä haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus (B- tai C-lausunto, epikriisi tai kopio näistä). Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen. Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen ei vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.

Jos henkilö ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin, hän voi tiedustella muutostyö- ja korjausavustuksia kunnan asuntotoimistosta. Valtion rahoittaman korjausavustuksen saamiseen vaikuttavat hakijaperheen tulot ja varallisuus.