Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Hoito Taysin aivoverenkiertohäiriöyksikössä

Tulosta ohje tästä

Aivoverenkiertohäiriöyksikkö (Stroke unit) on aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitoon ja varhaiskuntoutukseen erikoistunut yksikkö, jossa toimii moniammatillinen hoitotiimi.

Sairauden alkuvaiheessa aivoverenkiertohäiriöyksikössä hoidetaan potilaat, joilla on akuutti aivoinfarkti, pikkuaivo- tai aivorunkoinfarkti, aaltoilevat tai etenevät oireet, sekä yleensä myös TIA-potilaat. Myös aivoverenvuotopotilaat hoidetaan useimmiten aivoverenkiertohäiriöyksikössä, ellei sairautta hoideta kirurgisesti.

Lääkäri arvioi potilaan hoitopaikan tapauskohtaisesti. Hoito aivoverenkiertohäiriöyksikössä kestää tavallisesti 1 – 3 vuorokautta. Sieltä potilas siirretään lääkärin arvion perusteella neurologian akuuttiosastolle tai terveyskeskukseen. Hyväkuntoinen potilas voi päästä aivoverenkiertohäiriöyksiköstä suoraan kotiinkin.

Sairauden alkuvaiheessa aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidossa korostuu normaaleista elintoiminnoista huolehtiminen sekä sairauden etenemisen ja komplikaatioiden ennaltaehkäisy. Myös muut sairaudet, kuten sydänsairaudet tai diabetes, vaativat alkuvaiheessa tehokasta hoitoa ja valvontaa.

Aivoverenkiertohäiriöyksikössä hoitajilla on koko ajan näköyhteys potilaisiin. Elintoimintojen seuraamisessa on apuna valvontalaitteisto, joka rekisteröi sydämen rytmiä, hengitystä ja hapen saantia, lämpöä ja verenpainetta. Muutokset potilaan voinnissa huomataan nopeasti jatkuvan seurannan avulla. Monitoriseurannalla etsitään mm. rytmihäiriöitä, esimerkiksi eteisvärinää, joka on yleinen aivoverenkiertohäiriön syy.

Aivoverenkiertohäiriöyksikössä toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä, joka on alkuvaiheessa mm. asentohoitoa ja ohjausta. Potilas hoidetaan yleensä sairastumisen jälkeen vuodepotilaana ainakin ensimmäisen vuorokauden ajan. Fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja puheterapeutti sekä neuropsykologi osallistuvat kuntoutukseen tarpeen mukaan, sitten kun potilaan vointi sen sallii.

Läheisten läsnäolo on potilaalle usein hyvin tärkeää ja heidän vierailunsa piristävät. Potilas on kuitenkin sairauden alkuvaiheessa usein väsynyt, ja siksi vierailujen kestosta ja vierailijoiden määrästä on hyvä neuvotella henkilökunnan kanssa. Aivoverenkiertohäiriöyksikössä toivotaan vierailujen pääsääntöisesti tapahtuvan kello 13–19 välillä.