Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

ICH eli aivojen sisäinen verenvuoto

Tulosta ohje tästä

ICH (intracerebraalinen hemorrhagia) eli aivojen sisäinen verenvuoto syntyy, kun aivokudoksen sisään vuotaa verta aivovaltimon seinämän repeytyessä. ICH:n taustalla on useimmiten pitkään jatkunut verenpainetauti, joka on aiheuttanut muutoksia verisuonen seinämään. ICH voi syntyä myös trauman seurauksena. Lukinkalvon alaisen vuodon (SAV) yhteydessä on usein myös verenvuotoa aivoihin (ICH).

Oireet

ICH syntyy yleensä rasituksen tai ponnistelun yhteydessä, mutta se voi alkaa myös unen aikana. Oireet alkavat äkillisesti ja kehittyvät nopeasti. Ne ovat rajuimmillaan heti alkuvaiheessa ja lievittyvät vähitellen. Vuodon koko ja sijainti vaikuttavat oireiden vaikeusasteeseen. Yleisempiä oireita ovat:

  • kova päänsärky, oksentelu
  • uneliaisuus, tajunnantason lasku
  • kouristuskohtaukset
  • halvausoireet
  • puhe- ja näköoireet

Hoito ja kuntoutus

ICH on potilaan henkeä uhkaava sairaus ja vaatii aina sairaalahoitoa. Diagnoosin varmistamiseksi ja vuodon syyn selvittämiseksi potilaalle tehdään aivojen tietokonetomografia (CT). Peruselintoimintojen turvaamiseksi potilas saattaa tarvita tehohoitoa. Joillekin ICH- potilaille voidaan tehdä leikkaus verenpurkauman poistamiseksi. Aivoverenvuoto voi aiheuttaa potilaalle aivo-selkäydinnestekierron häiriön, joka hoidetaan kirurgisesti.

Potilaan aktiivinen kuntoutus aloitetaan heti hoidon alkuvaiheessa. Osa potilaista tarvitsee laajaa moniammatillista kuntoutusta sairastumisen jälkeen. Uusintavuotojen ehkäisyssä verenpaineen ja muiden riskitekijöiden hoito on tärkeää.