Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Kuntoutusraha /Kela

Tulosta ohje tästä

16–67 -vuotiaalla henkilöllä on oikeus kuntoutusrahaan ajalta, jolloin hän on kuntoutuksen vuoksi estynyt tekemästä työtä. Kuntoutusraha on ensisijainen sairauspäivärahaan nähden.

Kuntoutusrahaa maksetaan ammatillisen kuntoutuksen ajalta, jonka tarkoituksena on henkilön työelämään pääsy, siinä pysyminen tai paluu siihen. Kuntoutusraha määräytyy yleensä sairasvakuutuksen päivärahan tavoin hakijan verotuksessa todettujen työtulojen mukaan.

Myös sopeutumisvalmennukseen ja kuntoutuksen osallistuvalla omaisella on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahaa voivat maksaa myös eläkelaitokset ammatillisen kuntoutuksen ajalta.

Osakuntoutusraha

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös osakuntoutusrahana. Sitä voidaan maksaa silloin, kun henkilö on työssä ja työaikaa lyhennetään vähintään 40 prosenttia normaalista työajasta kuntoutuspäivinä ja kun kuntoutus kestää matkoineen vähintään neljä tuntia tai estää muutoin tosiasiallisesti tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.