Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Lääkekorvaukset /Kela

Tulosta ohje tästä

Kela korvaa lääkkeitä, kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita, jotka lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50,00 euroa kalenterivuodessa. Se ei koske lapsia ja nuoria. Sitä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Lääkekorvauksen saaminen edellyttää, että lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt lääkkeelle, perusvoiteelle tai kliiniselle ravintovalmisteelle korvattavuuden.

Yleensä lääkekorvauksen saa jo apteekissa suorakorvauksena esittämällä Kela-kortin. Lääkkeiden korvaus lasketaan prosentteina suoraan lääkkeen viitehinnasta (edullisin vastaava lääkevaihtoehto) tai hinnasta. Jos korvausta ei saa apteekissa, voi sitä hakea Kelasta jälkikäteen. Korvausta haetaan lomakkeella SV 178 ja tarvittavilla liitteillä kuuden kuukauden kuluessa lääkkeen ostamisesta.

Korvattavat lääkkeet jaetaan 3 korvausluokkaan:

  1. Peruskorvaus on 40 % lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta.
  2. Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen viitehinnasta tai hinnasta.
  3. Ylempi erityiskorvaus on 100 %. Kustakin lääkkeestä peritään 4,50 euron omavastuu joka kerta lääkettä ostettaessa.

Oikeus saada lääke erityiskorvattavana on aina erikseen haettava Kelasta B-lääkärin todistuksella, joka tulee toimittaa Kelaan ennen lääkkeen ostamista. Oikeuden myöntämisestä tulee maininta Kela-korttiin. 

Lääkekustannusten omavastuuosuus on kalenterivuodessa 605,13 euroa. Kela korvaa ylittävän osan kokonaan lukuun ottamatta lääkekohtaista 2,50 euron omavastuuta.

Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää tästä tiedon "Lääkkeiden lisäkorvaus, ilmoitus apteekkia varten”, joka asiakkaalla on oltava jatkossa mukana aina apteekissa asioidessaan.

Lääkekaton täyttymisen jälkeen Kela korvaa ylittävän osan kokonaan lukuun ottamatta lääkekohtaista omavastuuta.

Vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä voi itse seurata Kelan asiointipalvelusta www.kela.fi.