Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Laboratoriotutkimukset

Tulosta ohje tästä

Aivoverenkiertohäiriöpotilaalle tehdään sairauden alkuvaiheessa yleensä seuraavia laboratoriotutkimuksia (suluissa aikuisten normaaliarvot tai tavoitearvot):

Perusverenkuva B-PVK Sisältää mm. hemoglobiinin B-Hb (naisilla 117–155, miehillä 134–167 g/l), valkosolut B-Leuk (3,4–8,2) ja trombosyytit B-Trom (150–360). Arvot kertovat elimistön nestetasapainosta, mahdollisesta anemiasta, tulehduksesta tai hyytymishäiriöstä.

Elektrolyyttiarvot P-K, kalium (3,3–4,8 mmol/l) ja P-Na, natrium (137–144 mmol/l)

antavat tietoa elimistön suola- ja nestetasapainosta.

Kreatiniini P-Krea (naisilla 50–90, miehillä 60–100 µmol/l) kuvaa munuaisten toimintaa ja kertoo elimistön mahdollisesta kuivumistilasta.

Verensokeria B-Gluc (4,0–7.0 mmol/l) seurataan akuuttivaiheessa useita kertoja päivässä. Yli 7.0 verensokeriarvot saattavat pahentaa aivoinfarktin vaurioaluetta akuuttivaiheessa.

B-HbA1c (20–42 mmol/mol) kuvaa verensokeriarvojen tasoa noin kuukausi taaksepäin.

P-TnT (alle 15 ng/l) kohoaa sydänlihaksen hapenpuutteessa, kuten sydäninfarktissa.

P-CRP:n (0–10 mg/l) nousu viittaa yleensä bakteeritulehdukseen elimistössä.

B-La:n (lasko, ”senkka” 0 -20 mmol), nousu viittaa esimerkiksi tulehdukseen.

Veren rasva-arvot antavat tietoa riskitekijöitä kartoitettaessa:

kokonaiskolesteroli fP-Kol (tavoite alle 5 mmol/l, suuren riskin henkilöillä, esimerkiksi AVH, sepelvaltimotauti tai diabetesta sairastavilla alle 4.0–4,5.)

hyvä kolesteroli Kol-HDL (tavoite yli 1 mmol/l, diabeetikoilla korkeampi)

paha kolesteroli Kol-LDL (tavoite alle 3 mmol/l, riskiryhmillä alle 2.0 – 2.5)

triglyseridit fP-Trigly (tavoite alle 2 mmol/l, diabeetikoilla alle 1,7 mmol/l)

Maksa-arvot P-ALAT (naisilla 10–45, miehillä 10–70 U/l) ja P-GT (iästä riippuen naisilla 10–45 ja miehillä 15–115 U/l) ovat koholla mm. maksasairauksissa, jotka voivat aiheuttaa häiriötä veren hyytymisessä.

Kilpirauhastutkimukset P-TSH (0,27–4,2 mU/l) ja P-T4-V (11,0–22,0 pmol/l) antavat viitettä kilpirauhasen toimintahäiriöistä.

Kreatiinikinaasi P-CK (naisilla 35–210, miehillä iästä riippuen 40–400 U/l) voi kohota esimerkiksi kouristelun seurauksena.

Hyytymistutkimuksia, joita ovat mm. P-TT-INR (0,9–1,2 inr) ja P-APTT (23–35 sek) tehdään esimerkiksi hyytymishäiriöiden poissulkemiseksi.

Sairaalasta pääsyn jälkeen aivoverenkiertohäiriöpotilaan seuranta tapahtuu yleensä omalla terveysasemalla tai työterveyshuollossa. Laboratoriokokeista pitäisi ainakin kolesteroli- ja verensokeriarvot tarkistaa kuukauden kuluttua kotiutumisesta ja myöhemmin vähintään kerran vuodessa.