Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Lukinkalvon alaisen verenvuodon (SAV) leikkaushoito

Tulosta ohje tästä

Lukinkalvonalaisen verenvuodon (subaraknoidaalivuoto eli SAV) syynä on tavallisesti aivovaltimopullistuman (aneurysman) puhkeaminen. Jos röntgenkuvauksissa todetaan, että vuoto on tapahtunut aneurysmasta, hoitomuoto valitaan sen sijainnin ja muodon perusteella; joko leikkaus tai vuotokohdan sulku verisuoniteitse.

Leikkaus pyritään tekemään mahdollisimman pian, usein jo sairastumispäivänä. Leikkausta edeltävän hoidon tarkoituksena on ensisijaisesti estää uusintavuoto. Ennen leikkausta potilas pidetään vuodelevossa ja hänelle aloitetaan suonensisäinen nimodipiinilääkitys aivovaltimosupistumisen ehkäisyyn ja hoitoon. Korkean verenpaineen ja kivun hoito on erittäin tärkeää. Potilaan tajunnantasoa, halvausoireita, pulssia, hengitystä ja hapettumista seurataan toistuvasti. Lisäksi aloitetaan 10 päivän kortisoni- ja vatsansuojalääkitys.

Leikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkaussalissa ajellaan hiukset leikkausalueelta. Ihoviillon jälkeen potilaan kallosta irrotetaan porareikien kautta luupala (kallonavaus eli craniotomia). Leikkauksessa valtimopullistuman kaulaan asetetaan sulkija (klipsi), jolloin verenvirtaus emosuonesta pullistumaan loppuu. Lisäksi mahdollinen verenpurkauma poistetaan. Leikkauksen lopussa luupala kiinnitetään paikalleen niiteillä ja haava suljetaan ompeleilla.

Leikkauksen jälkeen potilas on teho-osastolla seurannassa tarvittavan ajan, yleensä noin vuorokauden. Teho-osastolta potilas siirretään neurokirurgian vuodeosastolle.

Potilas saa yleensä seuraavana päivänä syödä ja liikkua voinnin mukaan. Kuntoutus aloitetaan lääkärin luvalla heti potilaan yleistilan salliessa. Leikkaushaava tarkistetaan päivittäin. Jos se on siisti, hiukset saa pestä kahden vuorokauden kuluttua. Kierresidettä pidetään haavan tukena aluksi, ettei ihon alle kertyisi aivoselkäydinnestettä. Nimodipiinilääkitys aloitetaan suun kautta tilanteen salliessa ja sitä käytetään noin kaksi viikkoa. Ompeleet poistetaan 5. päivänä leikkauksesta, jonka jälkeen on mahdollista päästä kotiin tai jatkohoitoon. Kotiutuville potilaille loput kortisoni- ja nimodipiinitabletit annetaan osastolta mukaan.

Jälkitarkastus tehdään noin kuukauden kuluttua Taysin neurokirurgian tai oman keskussairaalan neurologian poliklinikalla. Sairauslomaa kirjoitetaan ainakin siihen asti. Jälkitarkastuksessa mm. arvioidaan potilaan työkykyisyyttä ja tarvittaessa tehdään neuropsykologinen tutkimus. Sairausloma ja kuntoutus voivat jatkua vielä jälkitarkastuksen jälkeen. Merkittävä osa leikatuista aivovaltimopullistumapotilaista palaa työelämään.

Hyvä tietää

  • Jos haava alkaa punoittaa, märkiä tai erittää kirkasta nestettä (likvoria eli aivoselkäydinnestettä), ota yhteys Taysin neurokirurgian vuodeosastolle.
  • Vältä haava-alueen raapimista.
  • Leukanivelessä voi olla turvotusta ja siksi suun avaaminen saattaa olla kivuliasta vielä sairaalasta pääsyn jälkeenkin.
  • Sairausloman aikana on eduksi liikkua, ruokailla ja levätä säännöllisesti. Liikkua saa vapaasti, ellei lääkäri toisin määrää. On kuitenkin hyvä muistaa, että toipilasaikana, ainakin noin kuukauden ajan leikkauksesta, voivat omat voimavarat ja rasituksen sietokyky olla alentuneet.
  • Saunoa voi kohtuullisesti toisen henkilön valvonnassa.
  • Vältä alkoholia, sillä alkoholi saattaa toipilasaikana aiheuttaa ongelmia, mm. tajuttomuus- ja epilepsiakohtauksia.
  • Tupakointi on aivoverenvuodon jälkeisinä viikkoina tavallista vaarallisempaa, sillä se supistaa verisuonia ja voi aiheuttaa aivoverenkiertohäiriöitä ja sitä kautta halvauksia.
  • Sukupuolielämän suhteen ei ole rajoituksia.
  • Vaikeasta sairaudesta toipumiseen voi liittyä mielialojen vaihtelua, ärtyneisyyttä ja itkuisuutta. Keskustelu ja läheisyys ovat hyväksi.