Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Matkakorvaukset /Kela

Tulosta ohje tästä

Kela korvaa lähimpään julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyvien matkojen kustannuksia ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti.

Taksilla tehtyjä matkoja Kela korvaa silloin, kun henkilö ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikkeenyhteyksien vuoksi. Korvaus edellyttää että matka on tilattu alueellisesta tilaus-numerosta, joka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on 0800 98811.

Omavastuu on yhteen suuntaan tehdyltä matkalta 25 euroa. Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa (ns. matkakatto), maksaa Kela ylittävän osan kokonaan. Omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen omavastuuosuudet että niitä pienemmät kertakustannukset.

Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannusten omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät matkakaton, maksaa Kela ylittävän osan kokonaan. Omavastuuosuuteen lasketaan mukaan sekä matkojen omavastuuosuudet että niitä pienemmät kertakustannukset.

Jos matka tilataan muualta kuin alueellisesta tilausnumerosta, tulee matka maksaa itse. Tällöin matkakustannus ei kerrytä matkakattoa.

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan sairauden tai sen hetkisen terveydentilan perusteella, millä kulkuneuvolla asiakas voi matkustaa. Korvaus taksimatkasta edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta taksin tarpeellisuudesta (SV 67). Todistus voidaan kirjoittaa määräajalle tai toistaiseksi. Pitkäaikainen todistus tulee toimittaa Kelaan. Terveydenhuollon todistusta taksimatkaan ei tarvita, jos terveydenhuollon ammattihenkilö tilaa taksikyydin kertamatkaa varten.

Jos taksin tarve johtuu puutteellisista liikenneyhteyksistä, tulee taksin käyttö perustella korvaushakemuksessa. Tällöin korvaus on hyvä tarkistaa etukäteen Kelasta.

Kilometrikorvaukset oman auton käytöstä voit tarkistaa Kelan internetsivuilta www.kela.fi.

Mikäli hoitopaikka on valittu valinnanvapauden perusteella, on matkakorvauksista erilainen käytäntö, josta saa lisätietoa Kelasta.

Korvausta matkakustannuksista voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelun kautta. Vaihtoehtoisesti voi käyttää matkakorvaushakemusta (SV4). Lomake löytyy Kelan Internetsivuilta www.kela.fi. Matkakorvausta tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa matkan tekemisestä.

Kela seuraa vuotuisen omavastuuosuuden (matkakatto) täyttymistä. Kun omavastuuosuus on täynnä, Kela lähettää automaattisesti matkakattokortin. Omavastuuosuuden täyttymistä voi seurata myös Kelan asiointipalvelusta: www.kela.fi