Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Mikä on aivoverenkiertohäiriö (AVH)?

Tulosta ohje tästä

Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan sairautta, jossa aivojen toiminta on häiriintynyt aivoverenkierron estymisen seurauksena. Aivoverenkiertohäiriö voi johtua kahdesta syystä, aivovaltimo joko tukkeutuu tai vuotaa.

Suomessa sairastuu vuosittain aivoverenkiertohäiriöön noin 14000 henkilöä, joista neljäsosa on työikäisiä. Aivoverenkiertohäiriön vaikutus potilaan elämänlaatuun on suuri, sillä se aiheuttaa lähes aina pitkäaikaisia tai pysyviä haittoja fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn.

Iskeemisella aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan tilaa, jossa aivokudos kärsii hapen puutteesta aivovaltimon tukkeutumisen vuoksi.

Aivoinfarkti on tukoksen aiheuttama vaurio aivokudoksessa.

TIA-kohtaus (Tranciet Ischemic Attac) on ohimenevä tukoksen aiheuttama aivoverenkiertohäiriö.

Aivoverenvuodossa aivokudos vaurioituu aivovaltimon puhkeamisen seurauksena.

ICH (Intracerebraalinen hemorrhagia) on aivokudoksen sisäinen verenvuoto

SAV (Subaraknoidaalivuoto) on aivokalvon alainen verenvuoto

Oirekuva ja hoito

Aivoverenkiertohäiriön oireet alkavat äkillisesti ja niiden vaikeusaste vaihtelee aivoissa syntyneen vaurion laajuuden ja sijainnin mukaan. Toisinaan oireet ovat hyvin lieviä. Tyypillistä on, että halvausoireet näkyvät kehossa vaurion vastakkaisella puolella, sillä hermot risteävät toiselle puolelle aivorungossa. Aivojen vasen puoli säätelee kehon oikean puolen toimintaa ja puhetta. Oikea aivopuolisko puolestaan vastaa kehon vasemman puolen toiminnasta ja esimerkiksi hahmottamisesta.

Aivoverenkiertohäiriö on vakava sairaus, joka vaatii aina sairaalahoitoa. Nopea hoitoon hakeutuminen parantaa potilaan ennustetta. Lääketieteellisen hoidon rinnalla painottuu kuntouttava hoitotyö, jonka tavoitteena on ohjata ja auttaa potilasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa. Kuntoutus toteutetaan usein eri ammattiryhmien yhteistyönä joko laitoksessa tai avohoidossa, kunkin potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tärkeä osa hoitoa on myös aivoverenkiertohäiriön uusimisen ehkäisy riskitekijöihin vaikuttamalla.