Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet

Tulosta ohje tästä

Kunta voi myöntää taloudellista tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankintaan. Tällaisia koneita voivat olla esimerkiksi kodinkoneet tai auto. Taloudellisesta tukea voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaan. Tuki on kunnan määrärahoihin sidottu.

Kodinkoneen ja laitteen korvaaminen on yleensä tarkoituksenmukaista silloin, kun vammainen henkilö kykenee koneen avulla huolehtimaan omatoimisesti kotitöistä tai osasta niitä. Olennaista on, että kodinkone on vamman tai sairauden vuoksi välttämätön. Koneiden ja laitteiden hankintaan myönnettävä tuki on yleensä 50 prosenttia todellisista kohtuullisista kustannuksista.

Taloudellista tukea auton hankintaan ja vamman vaatimiin auton lisälaitteisiin sekä auton välttämättömiin muutostöihin voidaan myöntää silloin, kun vammainen henkilö ei pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Tukea auton hankintaan ja lisälaitteisiin myönnetään ensisijaisesti silloin, kun oman auton käyttö mahdollistaa työssäkäynnin, opiskelun tai muun aktiivisen toiminnan.

Tuki auton hankintaan on kunnan määrärahoihin sidottu. Autoavustuksen määrä on puolet kohtuuhintaisen auton hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista. Autoon voidaan myöntää myös vamman kannalta tarpeellisia lisälaitteita (esim. ajohallintalaitteet, kääntyvä istuin) ja autoon tehtävät tarpeelliset muutostyöt.

Taloudellista tukea voi hakea myös ylimääräisiin vaate- ja ravintokustannuksiin.

  • Ylimääräisiä vaatekustannuksia voidaan korvata vammaiselle henkilölle, silloin kun vamma tai sairaus aiheuttaa vaatteiden tavanomaista huomattavaa suurempaa kulumista tai kun henkilö ei vammansa takia voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita.
  • Ylimääräiset ravintokustannukset voidaan korvata silloin, kun henkilö joutuu käyttämään erityisravintovalmisteita vammansa tai sairautensa takia.

Vammaispalvelulain mukaisia päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavia välineitä ja taloudellisia tukitoimia haetaan kunnan sosiaalitoimiston kautta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus (B- tai C-lausunto, epikriisi tai kopio näistä). Lääkärintodistuksessa tulee ilmetä vammaisuus suhteessa haettavaan etuuteen. Myös muiden tahojen, esimerkiksi kuntouttavien terapeuttien tai kuntoutusohjaajan suositukset voidaan liittää hakemukseen. Vammaispalvelulain mukaisten etuisuuksien ja palveluiden myöntämiseen ei vaikuta henkilön tulot tai omaisuus.