Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Tulosta ohje tästä

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on tavanomaista kommunikointia rajoittava puhevamma, ja hänellä on selkeä tarve tulkkauspalvelulle ja hän hyötyy siitä. Esim. sairauden tai vamman aiheuttama puheen tuottamisen ja/tai ymmärtämisen vaikeus saattaa aiheuttaa puhevammaisen tulkkauspalvelun tarvetta.

Tulkkauspalvelua voi käyttää esimerkiksi

  • asioimiseen (kaupassa käynti, paperiasiat, pankkiasiat)
  • yhteiskunnalliseen osallistumiseen (kokoukset, luottamustehtävät),
  • virkistykseen tai
  • työssä käynnin apuna

Pitkäaikaista opiskelua varten tulkkauspalvelua voi hakea erikseen.

Tulkkauspalvelun käyttö edellyttää, että tulkkauspalvelun käyttäjä pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja hän käyttää jotain toimivaa kommunikointimenetelmää. Tulkkauspalvelun käyttö on maksutonta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelasta lomakkeella Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus (TU 1). Hakemuksen liitetään:

  • asiakasprofiililomake (TU 11) ja
  • sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto tulkkauspalvelun tarpeesta ja vamman laadusta

Puhevammaisen tulkkauspalvelun vähimmäistuntimäärä on 180 tuntia vuodessa. Tulkkaustunteja voi saada enemmänkin, jos se on perusteltua. Lisätuntien myöntämisessä otetaan huomioon käyttäjän yksilölliset tarpeet. Lisätunteja on haettava erikseen hakemuslomakkeella (TU 1).