Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

SAV eli lukinkalvon alainen verenvuoto

Tulosta ohje tästä

SAV (subaraknoidaalivuoto) eli lukinkalvonalainen verenvuoto syntyy, kun aivovaltimon repeämästä vuotaa verta aivoja ympäröivien kalvojen lukinkalvonalaiseen tilaan. SAV:n taustalla on useimmiten aivovaltimoiden haaraumakohdassa sijaitseva pullistuma eli aneurysma. Joillakin potilailla SAV:n taustalla voi olla verisuoniepämuodostuma, ja osalla potilaista vuotokohtaa ei saada selville. SAV voi syntyä myös trauman seurauksena.

Oireet

  • äkillinen voimakas päänsärky
  • silmien valonarkuus
  • pahoinvointi, oksentelu
  • niskajäykkyys
  • tajunnan tason lasku

Hoito ja kuntoutus

SAV on potilaan henkeä uhkaava sairaus ja vaatii aina sairaalahoitoa. SAV-diagnoosin varmistamiseksi ja vuotokohdan selvittämiseksi potilaalle tehdään erilaisia kuvaustutkimuksia. SAV:n hoito on yleensä operatiivinen eli leikkaushoito. Operatiivisen hoidon tavoitteena on ehkäistä vuodon uusiutuminen sulkemalla pullistuma ja poistamalla mahdollinen verenpurkauma (hematooma). Leikkauksen jälkeen potilas tarvitsee tehohoitoa ja tarkkaa peruselintoimintojen seurantaa.

Mikrokirurgisen verisuonileikkauksen lisäksi osa aneurysmista voidaan hoitaa suonensisäisellä pullistuman tukkimistoimenpiteellä (endovaskulaarinen embolisaatio). SAV voi aiheuttaa potilaalle aivo-selkäydinnestekierron häiriön, joka myös vaatii kirurgista hoitoa.

Aivojen verisuonet ovat erittäin herkkiä supistumaan. Verisuonten supistumisen (spasmi) seurauksena syntyy aivoihin lisävaurioita, jotka voivat aiheuttaa mahdollisesti neurologisia puutosoireita, kuten toispuolista halvausoiretta ja puheen ongelmia. Näiden syntymisen ehkäisemiksi SAV-potilaalle annetaan verisuonten supistumista ehkäisevä lääkehoito. Uuden vuodon ehkäisemiksi selvitetään riskitekijät (erityisesti tupakointi ja kohonnut verenpaine) ja annetaan ohjeet niiden hoitamiseksi.

Akuuttivaiheen jälkeen selvitetään potilaan kuntoutustarve. Osa potilaista tarvitsee laajaa moniammatillista kuntoutusta sairastumisen jälkeen, osalla riittää itsenäinen harjoittelu.

Yleisenä ohjeena SAV:n jälkeen on, että potilas voi palata normaaliin elämään mahdollisimman nopeasti voinnin sallimissa rajoissa. Fyysisestä rasituksesta ja fyysisiä ponnistuksia vaativien harrastusten aloittamisesta tulee kuitenkin keskustella hoitavan lääkärin kanssa.