Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Sairaanhoitokorvaukset /Kela

Tulosta ohje tästä

Kela korvaa osan yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkiosta, hoidosta ja tutkimuksista näille määritellyn korvaustaksan mukaan. Kela ei korvaa julkisen terveydenhuollon kustannuksia.

Korvauksen (suorakorvaus) saa usein suoraan lääkärin vastaanotolla näyttämällä Kela-korttia. Tällöin perittävästä maksusta vähennetään suoraan korvauksen määrä, ja maksettavaksi jää ainoastaan omavastuuosuus. Kela ei korvaa sairaalan hoitopäivämaksua.

Mikäli suorakorvausta ei saa lääkärin vastaanotolla, haetaan sairaanhoitokorvauksia Kelan paikallistoimistosta. Korvausta haetaan lomakkeella: Korvaushakemus sairaanhoito-kustannuksista (SV127). Lomake löytyy myös Kelan internet-sivuilta (www.kela.fi). Korvausta on haettava kuuden kuukauden sisällä.

Henkilö, jolla on yksityinen sairausvakuutus, voi hakea korvausta Kela-korvauksen lisäksi vakuutusyhtiöstä. Korvaus haetaan ensin Kelasta.