Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha /Kela

Kela maksaa sairausajan päivärahaa 16–67 -vuotiaalle henkilölle sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella. Päiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Päiväraha maksetaan yleensä hakijan viimeksi verotuksessa todettujen työtulojen mukaan. Omavastuuaika on sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää ;Yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä (YEL-vakuutettu). MYEL-vakuutetulla yrittäjällä omavastuuaika on sairastumispäivä + 3 seuraavaa arkipäivää.

Päivärahaa voidaan maksaa, kun henkilö on ollut työkyvyttömyyttä edeltäen

  • ansiotyössä työntekijänä
  • yrittäjänä
  • opiskelemassa päätoimisesti
  • työttömänä työnhakijana
  • hoitamassa omaa taloutta
  • sapatti- tai vuorotteluvapaalla

Sairauspäivärahaa voi saada myös, vaikka ei olisi työtuloja. Tällöin voidaan maksaa vähimmäispäivärahaa, sen jälkeen kun työkyvyttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 55 päivää.

Sairauspäivärahaa on haettava 2 kuukauden kuluessa sairausloman alkamisesta Kelan paikallistoimistosta (sairauspäivärahahakemus SV 8). Sairauspäivärahaa voi hakea myös verkossa (www.kela.fi). Lomakkeen saa Kelan toimistosta ja Kelan verkkosivuilta (Lomakkeet). Hakemuksen (SV8) liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus (A tai B).

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä. Jos työkyvyttömyys kuitenkin jatkuu, otetaan kantaa kuntoutustukeen (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) tai toistaiseksi myönnettävään työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhön paluun mahdollisuudet, jos työntekijän sairauspoissaolojaksot pitkittyvät tai toistuvat usein. Arvio on tehtävä viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Nämä 90 päivää voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista.

Eläkkeensaajat eivät voi saada sairauspäivärahaa. Poikkeuksena ovat alle 68-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka käyvät töissä eläkkeen ohella ja tulevat työkyvyttömiksi kyseiseen työhönsä. Sairauspäiväraha määräytyy tällöin eläkkeellä oloaikana ansaittujen tulojen perusteella.

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä ja paluuta työhön. Kokoaikaisessa työsuhteessa oleva sopii työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. Tältä ajalta hän saa Kelan maksamaa osasairauspäivärahaa.

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai yrittäjälle. Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen.

Jos osasairauspäivärahaa haetaan suoraan ilman edeltävää sairauspäivärahaa, on siinä omavastuuaika, joka on yleensä sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää. Omavastuuajan työntekijän on oltava kokonaan pois työstä ja osa-aikainen työskentely voidaan aloittaa vasta tämän jälkeen.

Osa-aikaiseen työhön paluu on vapaaehtoinen järjestely. Siihen tarvitaan työntekijän ja työnantajan suostumus ja työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 % aiemmasta.

Osasairauspäivärahaa maksetaan 12–120 arkipäivältä. Sen määrä on puolet täydestä päivärahasta.