Tays / neurologia ja kuntoutus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus

TIA eli ohimenevä aivojen iskeeminen kohtaus

Tulosta ohje tästä

TIA (Transcient Ischemic Attac) -kohtauksella tarkoitetaan ohimenevää aivojen verenkiertohäiriötä (iskeeminen kohtaus). Oireet kestävät yleensä muutamasta minuutista 1 – 2 tuntiin. Useimmissa tapauksissa oireet häviävät alle 10 minuutissa. TIA -kohtauksen aikana aivokudoksen hapensaanti on estynyt aivovaltimon ohimenevän tukkeutumisen vuoksi. Tukkeuman aiheuttaa useimmiten sydämestä tai kaulavaltimosta kulkeutuva pieni verihyytymä. TIA-kohtauksesta ei jää pysyvää vauriota aivokudokseen kuten aivoinfarktissa.

Oireet

TIA-kohtauksen oireet riippuvat siitä, missä osassa aivoja verenkierto on häiriintynyt. Tyypillisiä oireita ovat äkillisesti ilmaantuvat

  • toisen puolen raajojen heikkous ja /tai tuntohäiriö
  • toisen suupielen roikkuminen
  • puhekyvyn häiriö
  • toimintakyvyn ja muistin häiriöt
  • huimaus, tasapainohäiriö, kävelyvaikeus
  • toisen tai molempien silmien näköhäiriö tai kaksoiskuvat

Hoito

Oireiden nopeasta korjaantumisesta huolimatta hoitoon hakeutuminen on tärkeää, sillä riski sairastua aivoinfarktiin on suuri. TIA-kohtauksen hoito perustuu kohtauksen syyn selvittämiseen ja riskitekijöiden hoitoon. Tukoksien uusimista pyritään ehkäisemään hyytymien syntymistä estävillä lääkkeillä (mm. asetyylisalisyylihappo). Verenohennuslääkettä (Marevan) käytetään jos TIA-kohtauksen taustalla on jokin sydänperäinen sairaus kuten eteisvärinä. Kaulavaltimoiden ahtaumia voidaan hoitaa rajoitetuissa tapauksissa kirurgisesti.

Riskitekijät, kuten verenpainetauti, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt ja diabetes, tulee hoitaa asianmukaisesti. Näiden ohella potilaan omat elämäntapamuutokset, esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen, ylipainon hoito ja liikunnan lisääminen, ovat tärkeässä asemassa aivoverenkiertohäiriön uusiutumisen ehkäisyssä.