EI painehaavoille -toimintamalli

Jokainen ehkäisty painehaava vähentää potilaan kärsimystä ja kustannuksia.

Painehaavojen ehkäisy on osa potilaan hyvää ja laadukasta hoitoa. Vastuu painehaavojen ehkäisystä ja tunnistamisesta kuuluu jokaiselle terveydenhuollon ammattilaiselle. EI painehaavoille -toimintamalli on kehitetty Taysin moniammatillisen työryhmän toimesta. Se on tarkoitettu käyttöön jokaiseen terveydenhuollon ja vanhushuollon yksikköön Pirkanmaalla.

Toimintamalli ohjaa potilaiden painehaavariskin arviointia ja ehkäisevien toimenpiteiden valintaa.

Mallin avulla arvioidaan jokaisen potilaan painehaavariski viimeistään 8 tunnin kuluessa hoitoon saapumisesta. Uusi arviointi tehdään aina potilaan tilan muuttuessa tai vähintään kerran viikossa.

Toimintamalli koostuu

  1. painehaavariskin arvioinnista
  2. painehaavojen ehkäisyn toimenpiteistä
  3. kirjaamisesta

Painehaavariskin tiedot kirjataan potilaan hoitokertomukseen käytössä olevan otsikkorakenteen esimerkiksi kuten Taysissa Suomalainen hoitotyön toimintaluokitus (FinCC) mukaisesti.

Painehaavariskin arviointi voidaan toteuttaa käyttämällä mobiilikirjaamissovellusta, esimerkiksi Medanets. Tällöin arvioinnin tulos kirjautuu automaattisesti potilaan hoitokertomuksessa olevaan hoitotaulukkoon.

Koulutus

EI painehaavoille toimintamalliin liittyy verkkokoulutus, joka suositellaan jokaisen hoitajan suorittamaan riittävän osaamistason varmistamiseksi.

Verkkokoulutus löytyy PSHP:n Moodlesta: https://moodle.pshp.fi. Koulutus maksaa Taysin ulkopuoliselle ammattilaiselle 70 euroa.

Koulutuksen suorittaminen kestää noin tunnin ja koulutus sisältää:

  • perustiedot painehaavojen tunnistamisesta, hoidosta ja ehkäisystä

  • tietoa siitä, miten painehaava syntyy, miten painehaavariskiä arvioidaan sekä miten niitä luokitellaan

  • opastaa EI painehaavoille - toimintamallin käyttämiseen

Koulutusvideo

Materiaaleja

Taskuhaitari: tilattavissa Granolta (100 kpl hinta 160,75 euroa), mirkka.siltanen@grano.fi

Ohje: Patjan ja istuinalustan valinta

Mainos: EI painehaavoille - toimintamalli jokaiselle potilaalle käyttöön

Moniammatillinen työryhmä jatkaa toimintamallin kehittämistä esille nousevien tarpeiden pohjalta

Yhteydenotot, lisätiedot ja lisäkoulutuspyynnöt

EIpainehaavoille@pshp.fi