Tays / sisätaudit
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Diabeetikko joutuu olemaan syömättä toimenpiteen tai tutkimuksen vuoksi

 • Huolehdi verensokeriseurannasta neljä kertaa vuorokaudessa kaikilla kortisonihoitoa saavilla potilailla ja mahdollisen hyperglykemian hoidosta (Hyperglykemian hoito sairaalassa). Jos verensokerit eivät seurannassa nouse, seuranta voidaan lopettaa.
 • Mikäli potilaalla on insuliinihoito, toimenpidettä edeltävänä iltana annetaan normaali perusinsuliiniannos. Jos kuitenkin verensokeri on illalla alle 8 mmol/l iltainsuliiniannosta vähennetään yhdellä kolmasosalla (30 %).
 • Insuliinipumppuhoitoisella potilaalla kannattaa tehdä väliaikaisen perusannoksen lasku 10%
 • Ennen tutkimusta tai toimenpidettä ei pistetä insuliinia, jos aamun insuliini/insuliinit eivät viivästy yli kaksi tuntia ja paastoverensokeri on alle 8 mmol. Jos tutkimus tai toimenpide on heti aamulla, aamuinsuliinit voi ottaa tutkimuksen jälkeen ruokailun yhteydessä.
 • Jos tutkimus on myöhemmin, kello 10 jälkeen, aamun pitkävaikutteinen insuliini pistetään normaaliaikaan normaalina annoksena, mutta annosta vähennetään yksi kolmasosa (30 %), jos verensokeritaso on alle 8 mmol/l.
 • Verensokeria seurataan kahden tunnin välein ja korjataan korkeaa verensokeria tarvittaessa pikainsuliinilla (korjausinsuliini).
 • Ravinnotta olevalle ei rutiinisti pistetä ateriainsuliinia, mutta korjausinsuliineja annetaan, jos verensokeri on koholla mittausajankohtina (klo 7, 11, 16 ja 20). (Insuliinihoito)
 • Ravinnotta olevan potilaan sokeritason ollessa korkea, niin että annettu korjausinsuliini ei yksin tehoa, pitää potilaalle antaa ateria-aikoina ateriainsuliinia hiilihydraateille (nesteytykselle) sekä korjausinsuliini.

Insuliinihoito

1. Perusinsuliini (Levemir, Abasaglar, Lantus, Tresiba, Toujeo)

 • Aloitus Abasaglar KwikPen, aloitusannos 0.2 ky/ kg x 1 /vrk
 • Aloitus Lantus Solostar 0,2 ky/kg x 1 /vrk (esim. 70 kg: 14 yks x 1 s.c.)
 • Aloitus Toujeo Solostar 300 U/ml, 0.2 yks./ kg x 1 /vrk
 • Aloitus Levemir FlexPen 0,2 ky/kg jaettuna yhteen tai kahteen annokseen /vrk
 • Aloitus Tresiba FlexTouch 100 U/ml tai 200 U/ml 0.1 yks./ kg x 1 /vrk

2. a) Ateriainsuliini (Fiasp, NovoRapid, Humalog, Insulin Lispro, Apidra)

Energian saantiin liittyvä insuliinintarve (ateriainsuliini) on keskimäärin 1 yksikkö = KY / 10 g saatua hiilihydraattia () kohti mutta yksilöllinen vaihtelu on suurta. Pienikokoiselle, insuliiniherkälle potilaalle saattaa riittää 0.5 KY / 10 g HH. Jos potilas ei syö, ateriainsuliinia ei anneta.

2. b) Korjausinsuliinilla tarkoitetaan ylimääräistä ateria-insuliinia, joka annetaan, jos verensokeri ennen ateriaa on yli 8 mmol/l. Korjausinsuliinin annos voidaan arvioida seuraavasti: 1 KY insuliinia laskee verensokeri 2 mmol/l. Annos riippuu kuitenkin potilaan kokonaisinsuliinin tarpeesta (korjausinsuliini).

Korjausinsuliiniannoksen määrittäminen:

Annoslisäys riippuu potilaan kokonaisinsuliinitarpeesta (taulukon vuorokausiannokseen lasketaan mukaan ateria- ja perusinsuliinit edeltävältä vuorokaudelta).

Pieni insuliinitarve
(Insuliiniannos < 40 yks/vrk)

Keskisuuri insuliinitarve
(Insuliiniannos 40-80 yks/vrk)

Ateriaa edeltävä verensokeri

Insuliinilisä
annos (yks)

Ateriaa edeltävä verensokeri Insuliinilisä
annos (yks)
 8–11
11–13
13–15
15–17
> 17

1
2
3
4
5

 8–11
11–13
13–15
15–17
> 17

1
3
5
7
8

Suuri insuliinitarve
(Insuliiniannos > 80 yks/vrk)

Yksilöllisesti suunniteltu

Ateriaa edeltävä verensokeri Insuliinilisä
annos (yks)
Ateriaa edeltävä verensokeri Insuliinilisä
annos (yks)
8–11
11–13
13–15
15–17
> 17
2
4
7
10
12
 • Jos verensokeri on alle 4 mmol/l, annetaan suonensisäisesti 150 ml 10% glukoosia ja mitataan verensokeri 15 minuutin kuluttua uudelleen. Jos verensokeri on edelleen alle 4.4 mmol/l, annetaan uudelleen 150 ml 10% glukoosia iv.
 • Tutkimuksen jälkeen siirrytään mahdollisimman nopeasti normaaliin insuliinin annosteluun ja ravitsemukseen verensokeria seuraten, kunnes normaali hoitotasapaino on saavutettu.