Tays / sisätaudit
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Diabeettinen ketoasidoosi

Huonovointiselta tyypin 1 diabeetikolta pitää aina poissulkea ketoasidoosi! Verensokeri voi olla ketoasidoosisssa jopa normaali.

Tavallisimmat aiheuttajat
Oireet ja löydökset
Tutkimukset
Potilaan tarkkailu
Nestehoito ja kaliumvajauksen hoito
Insuliinihoito

1. Tavallisimmat aiheuttajat

 • Tuore insuliininpuutosdiabetes (DM1)
 • Insuliinihoidon keskeytyminen tai laiminlyönti syystä riippumatta
 • Akuutti infektio
 • Äkilliset vakavat sairaudet kuten sydäninfarkti
 • Insuliinipumpun toimintahäiriön yhteydessä ketoasidoosi voi kehittyä alle vuorokaudessa, ellei vaihtoehtoista insuliiniannostelua ole otettu käyttöön.

2. Oireet ja löydökset

 • Pahoinvointi
 • Vatsakipu
 • Takykardia
 • Hyperventilaatio
 • Janon tunne
 • Virtsaamisen tarve
 • Rintakivut, vatsakipu
 • Laihtuminen
 • Kuumeilu (infektio)
 • Heikentynyt tajunta
 • Asetonin haju hengityksessä

3. Laboratoriolöydökset

 • P-Gluk yleensä >15 mmol/l (voi olla matalampikin esimerkiksi raskauden aikana)
 • Virtsan ketoaineet positiiviset
 • Metabolinen asidoosi (emäsylimäärä eli BE on selkeästi negatiivinen, pH voi olla lievässä asidoosissa normaali eli tilanne on vielä kompensoitu)

4. Tutkimukset

 • Laboratoriokokeet: PVK, CRP, Gluk, Na, K, Krea, virtsanäyte, aB-astrup
 • Tarvittaessa EKG, THX, VV x 2 jne.

5. Tarkkailu

 • Huonokuntoisimmat potilaat menevät teho-osastolle tai sisätautien päivystysosaston valvontaan (koska tarvitsevat usein arteriakanyylin ja tiheää laboratorioarvojen seurantaa)
 • Hyväkuntoiset potilaat, joilla aivan lievä asidoosi, voidaan hoitaa vuodeosastolla
 • Monitoriseuranta
 • Hengittäminen: huokuva (myöhemmässä vaiheessa pinnallinen), hengenahdistus, haju
 • Tajunta: unisuus, uupumus, sekavuus, tajunnantason lasku
 • Verenpaine
 • Kivut
 • Pahoinvointi tai oksentaminen
 • Iho: kuiva suu ja iho, kasvot usein punakat

Nestehoito

 • Potilaat ovat usein kuivia ja tarvitsevat runsasta nesteytystä, useita litroja
 • Nestehoito aloitetaan antamalla keittosuolaa tai Ringeriä 1000 ml 30–60 minuutin aikana (15–20 ml/kg/t).
 • Nesteytys jatkuu nopeudella 4–14 ml/kg/t riippuen dehydraation vaikeusasteesta
  • Jos Na-pitoisuus on alkuboluksen jälkeen viitealueella tai sen yli, käytetään hypotonisia nesteitä, esim. NaCl 0.45%. Hyponatremian yhteydessä jatketaan Ringerillä tai keittosuolalla.
  • Kun glukoosipitoisuus on 11, infuusionesteeksi vaihdetaan G5 % tai NaCl 0,45 % - G5 % -liuos, jolla glukoosipitoisuus pidetään välillä 8–11 mmol/l.
 • Kaliumvajauksen esto ja korjaaminen on tärkeää. Insuliini vie kaliumia solujen sisään ja kaliumlisää tarvitaan käytännössä aina (aluksi iv, jatkoon kannattaa laittaa muutamaksi päiväksi 1–3 g/vrk per os).
  • P-K <3,3 mmol/l
   • Annetaan 15 mmol kaliumia 30 min aikana.
   • Insuliinihoidon voi aloittaa, kun S-K >3,3 mmol/l.
  • P-K 3,3–5,1 mmol/l
   • Lisätään infuusionesteeseen 20–30 mmol/l KCl, jotta S-K pysyy välillä 4–5 mmol/l.
  • P-K >5,1
   • P-K 2 t välein, ei anneta kaliumia
  • Huom! Yhteen perifeeriseen suoneen tiputettavan liuoksen kaliumkonsentraatio saa olla korkeintaan 40 mmol/l suoniärsytyksen vuoksi.
   • Tarvittaessa tulee asentaa toinen perifeerinen laskimoreitti tai asentaa (anestesialääkäri) sentraalinen laskimokanyyli vahvempia liuoksia varten.

Insuliinihoito

 • Paras vaihtoehto hyperglykemian hoitoon kuivalla asidoosipotilaalla on insuliini-infuusio
 • Lievät asidoosit voidaan hoitaa vuodeosastolla (SIRE), katso myös Vastasairastuneen aikuisen tyypin 1 diabeetikon hoito.
 • Verensokerin seuranta aluksi tunnin välein
 • Varo hypoglykemiaa, tavoiteltava glukoosipitoisuus on 8–11 mmol/l

Muu hoito

 • Asidoosi korjaantuu yleensä nesteytyksellä ja insuliinia antamalla mutta jos pH on kovin matala, annetaan 7.5 % natriumbikarbonaattia lääkärin ohjeen mukaan.
 • Harkitse tromboosiprofylaksian tarve.
 • Hoida mahdollinen infektio.

Huom! Selvitä aina syy, miksi asidoosiin on ajauduttu, ja huolehdi tarvittavasta ohjauksesta (pyydä diabeteshoitaja keskustelemaan potilaan kanssa).

Linkkejä:
Diabeettisen ketoasidoosin diagnostiikka. Akuuttihoito-opas
Diabeettisen ketoasidoosin hoito. Akuuttihoito-opas
Diabeettinen ketoasidoosi. Lääkärin käsikirja
Diabeettinen ketoasidoosi. Sairaanhoitajan käsikirja