Tays / sisätaudit
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Hyperglykemian hoito sairaalassa (pikaohje)

Päivystyspoliklinikalla

 • Verensokeri mitataan kaikilta osastohoitoon otettavilta

Osastolla

Verensokeri mitataan 4 kertaa vuorokaudessa ennen aterioita, jos

 1. Potilas on diabeetikko
 2. Tullessa verensokeri on yli 10 mmol/l

Verensokeri kirjataan Hoitotaulukon Sokeritasapaino-välilehdelle

Verensokeri suositellaan mitattavaksi osaston omalla verensokerimittarilla ennen ateriaa.

Verensokeri kirjataan ”Verensokeri mmol/l” -riville. Verensokerin lisätiedot -sarakkeeseen kirjataan arvio hiilihydraattimäärästä, joka potilas todennäköisesti syö, ja ennen ateriaa pistetyn ateria-insuliinin määrä (esim. NovoRapi 4ky, 40gHH). Usean päivän sokeritasapainoa voi selata Hoitotaulukon Selaa arvoja -toiminnolla.

Lisäksi kaikki potilaan osastolla saamat insuliinit antokirjataan lääkeosioon, josta ne siirtyvät Sokeritasapaino-välilehdelle.

Sokeritasapaino-välilehdellä näkyvät kaikki verensokeritasapainoon vaikuttavat lääkkeet, enteraalisesti tai parenteraalisesti annostellut ravintovalmisteet sekä osastolla ja laboratorion mittaamat verensokerit (fP-gluk, P-gluk).

Sokerivälilehden kirjaamisohje (PowerPoint-tiedosto)

Diabeteslääkitystä käyttävillä potilailla

 1. Peroraaliset diabeteslääkkeet tauotetaan. Useimmiten tilalle tarvitaan insuliinia.
 2. Aiempi insuliinihoito jatkuu samoilla valmisteilla kuin kotona.

Tauotettavat diabeteslääkkeet: Diformin, Glucophage, Metforem, Metformin, Oramet, Amaryl, Mindiab, Actos, Janumet, Velmetia, Eucreas, Januvia, Galvus, Trajenta, Jentadueto, Xelevia, Onglyza, Forxiga, Victoza, Lyxumia, Byetta, Bydureon, Glibenhexal,Glimepirid, Oltar, Priglide, Vipidia, Clyxambi, Vipdomet, Incresynk, Jardiance,Xigduo, Synjardy, Qtern, Competact, Kompoglyze, Clucobay, Novonorm, Starlix, Repaglinid, Pioglitatzone, Trulicity

Verensokerin tavoitearvo on 5–10 mmol/l. Jos arvot ovat 2–3 mittauksessa tavoitetta korkeammat

 1. aloitetaan insuliinihoito tai
 2. insuliinihoitoa tehostetaan, jos insuliini on jo käytössä

Insuliinihoidon aloitus

Perusinsuliini: yleensä käytetään glargiinia (Abasaglar)

Annos (ky) = paastoverensokeri (mmol/l):

  Gluk 12 → glargiini 10 ky x 1
  Gluk 16 → glargiini 12 ky x 1
  Gluk 20 → glargiini 14 ky x 1

Annosta nostetaan tai lasketaan tarvittaessa 2–4 ky kerrallaan. Tavoitteena vs 5–10 mmol/l.

 • Jos aloitat insuliinihoidon, konsultoi ensimmäisenä arkipäivänä diabeteshoitajaa (puh. 65950).
 • Muista riittävä nesteytys ja glukoosin saanti sekä nestetasapainon seuranta.
 • Kortisonihoidon aiheuttamassa hyperglykemiassa käytetään usein Protaphanea yhtenä annoksena aamuisin. Aloitusannos, kuten glargiiniohjeessa.

Insuliinihoidon tehostaminen

 1. Jatketaan aiemmin mennyttä insuliinia korotetulla perusinsuliiniannoksella.
 2. Aloitetaan monipistoshoito (perusinsuliini + ateriainsuliini)

Perusinsuliini: (Levemir, Abasaglar, Lantus, Tresiba, Toujeo)

Perusinsuliini kortisonin aiheuttamassa hyperglykemiassa: Protaphane

Ateriainsuliini (Fiasp, NovoRapid, Humalog, Insulin Lispro, Apidra) ruokailun yhteydessä, jos potilas pystyy syömään. Annos lasketaan hiilihydraattien mukaan: 1 ky/10 g hiilihydraattia (yleensä 4–6 yks). Jos verensokeri on jo ennen ateriaa liian korkea (yli 10 mmol/l), tarvitaan lisäksi korjausinsuliinia. Määrä löytyy Hyperglykemian hoito sairaalassa -ohjeesta.

Hypoglykemian hoito (verensokeri alle 3,9 mmol/l)

 • Annetaan G10% 150 ml iv tai 15–20 g nopeasti imeytyvää hiilihydraattia per os (esim. Glucobooster-tuubi, 8 glukoositablettia tai lasi tuoremehua).
 • Mitataan verensokeri 15 minuutin ja 1 h kuluttua uudelleen.
 • Annetaan potilaalle hiilihydraatteja sisältävää ruokaa.
 • Selvitetään hypoglykemian syy ja muutetaan tarvittaessa insuliinihoitoa.