Tays / sisätaudit
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Suositus metformiinin käytöstä varjoainekuvausten yhteydessä

Metformiinin aiheuttama laktaattiasidoosi on harvinainen. Se liittyy aina munuaisten vajaatoimintaan, ja useimmiten kudoshypoksemia toimii laukaisevana tekijänä.

Metformiini ei metaboloidu elimistössä vaan se eliminoituu täysin munuaisten kautta. Lääke ei ole nefrotoksinen, mutta munuaisten vajaatoiminnassa sen kertyminen elimistöön voi altistaa laktaattiasidoosille. Röntgenvarjoaineiden käyttöön voi liittyä munuaisten akuutti vajaatoiminta, mutta se on  useimmiten ohimenevä.

Metformiinin (Diformin®, Glucophage®, Metforem®, Metformin®, Oramet®, Avandamet®)  käyttö elektiivisten varjoainekuvausten yhteydessä:

  • Jos eGFR > 45 ml/min, metformiinia ei tarvitse tauottaa.
  • Jos eGFR 30–45 ml/min, metformiini tauotetaan tutkimuksen yhteydessä ja aloitetaan uudelleen 48 tuntia tutkimuksen jälkeen, jos munuaisfunktio ei ole aiemmastaan huonontunut.
  • Jos eGFR <30 ml/min, metformiini on vasta-aiheinen ja jodivarjoaineen käyttöä pitäisi välttää.
  • Päivystystilanteissa metformiini lopetetaan tutkimuksen yhteydessä. Metformiini aloitetaan uudelleen 48 tunnin kuluttua, jos eGFR ei ole muuttunut aiemmasta ja potilaalla ei ole riskiä kudoshypoksemiaan (vaikea sydämen vajaatoiminta tai keuhkosairaus, sepsis)

Lähteet: Diabeteksen Käypä hoito -suositus 2017