Tays / sisätaudit
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Tupakointi ja diabetes

Tupakointi voi lisätä diabeteksen lisäsairauksien syntymisen riskiä

 • nikotiini voi edistää sydän- ja verisuonisairauksien kehittymistä
 • nikotiini kiihdyttää sydämen sykettä ja nostaa verenpainetta
 • tupakka supistaa verisuonia ja verisuonten kalkkeutuminen voi lisääntyä
 • tupakan savun ainesosat voivat edistää verihiutaleiden takertumista toisiinsa ja siten lisätä verenkiertohäiriön ja halvauksen riskiä
 • tupakointi voi edistää verisuonivaurioiden syntymistä munuaisissa
 • tupakointi voi lisätä ääreishermovaurion riskiä
 • tupakointi voi lisätä silmänpohjamuutosten riskiä
 • tupakointi lisää jalkahaavaumien riskiä
 • tupakointi voi altistaa erektiohäiriölle
 • tupakointi hankaloittaa haavan paranemista ja lisää haavainfektioriskiä
 • tupakointi voi tulehduttaa ikeniä ja hampaiden kiinnityskudoksia ⇒ tulehdus puolestaan kohottaa verensokeritasoa

Nikotiinilla on insuliiniherkkyyttä vähentävä vaikutus

 • nikotiinin aiheuttama verisuonten supistustila hidastaa insuliinin imeytymistä
 • nikotiini ja häkä heikentävät pintaverenkiertoa, jolloin ihon kunto heikkenee
 • tupakoinnin lopettamisen myötä insuliinin vaikutus tehostuu

Mikä avuksi?

 • diabeetikot voivat käyttää nikotiinikorvaustuotteita
 • arvioi nikotiiniriippuvuuden aste Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestillä ja valitse riittävä nikotiinikorvaushoito nikotiiniriippuvuuden mukaan (katso ohje)
 • bupropionia (Zyban®) ei suositella diabeetikoille, joilla on taipumus vakaviin hypoglykemioihin
 • varenikliinia (Chambix®) voi diabeetikko hyvin käyttää
 • nortriptyliini (Noritren®) on uusin vieroituslääke

Lähteet

 • Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus, Käypä hoito -suositus.
 • Axelsson T, Jansson PA, Smith U, Eliasson B. Nicotine infusion acutely impairs insulin sensitivity in type 2 diabetic patients but not in healthy subjects. J Intern Med 2001;249:539-44.
 • Ilanne-Parikka, P. 2011. Diabetes ja tupakointi. Teoksessa Diabetes. 209–213