Tays
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille
 

Kaatuneen potilaan välittömät toimenpiteet

Sisältö

Aina ensimmäisenä kohdattaessa potilas

Osastolla, kotihoidossa, ensihoidon toimesta, päivystyksessä

Potilaan  tutkiminen
 • Peruselintoiminnot: verenpaine, pulssi, saturaatio, hengitystaajuus, lämpö, verensokeri
 • Tajunnantaso
 • Oireet

Vammat ja liikuntakyky

 • Onko kipua ja jos niin missä?
 • Mustelmien, ruhjeiden ja haavojen havainnointi
 • Onko pään vammaa?
 • Kaularangan ja raajojen liikkeet ja kipu

Kaatuminen

 • Missä, miksi ja miten potilas kaatui?
 • Kaatumista edeltäneet oireet
 • Ympäristön huomiointi, potilaan tai paikallaolijoiden havainnot
  • Huomaa että kaatumisen taustalla on usein monia tekijöitä

Kaatumisen riskitekijät

 • Onko potilas kaatunut aiemmin (viimeisen vuoden sisällä)?
  • Huom! Muistisairaan tai sekavan potilaan antama tieto ei välttämättä ole luotettava, hyödynnä myös sairauskertomuksia.

Hoitokontaktin aikana lisäksi

Esimerkiksi päivystyskäynnin aikana

Potilaan tutkiminen

 • Onko kuivuman merkkejä?
 • Onko potilas orientoitunut aikaan ja paikkaan?
 • Onko hänellä muistivaikeuksia tai onko hän sekava?
  • Six-item screener: viikonpäivä, kuukausi ja vuosi, kolmen sanan viivästetty mieleenpalautus
  • Deliriumseulana viikonpäivien tai kuukausien luetteleminen takaperin

Vammat ja liikuntakyky

 • Pystyykö potilas nousemaan seisomaan itsenäisesti?
 • Pystyykö potilas liikkumaan itsenäisesti (tai aiemman apuvälineen tuella)?
  • Ellei, onko ongelmana esimerkiksi kipu, voimattomuus vai huimaus?
  • Jos aiemmin liikuntakykyinen potilas ei pysty liikkumaan itsenäisesti, hän ei ole kotikuntoinen!
 • Tarvittavat kuvantamistutkimukset
 • Jos kaatuneella potilaalla on uusia neurologisia oireita tai jos hänellä on antikoagulaatiohoito (Marevan, Pradaxa, Eliquis, Lixiana, Xarelto), pään tietokonekuvaus on aiheellinen.

Kaatuminen

 • Onko potilaalla uusia oireita?
 • Onko voinnissa tapahtunut muutosta edeltävinä päivinä tai viikkoina?
  • Kuinka paljon toimintakyky tai yleiskunto on heikentynyt?
  • Kuinka nopeasti muutos on tapahtunut?
  • Mitä nopeampi tai suurempi muutos, sitä todennäköisemmin taustalla on hoitoa viiveettä vaativa sairaus.

Kaatumisen riskitekijät

 • Lääkitys ja viimeaikaiset muutokset lääkitykseen (myös käsikauppalääkkeet)
 • Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö
 • Onko liikkumiseen vaikuttavia tai keskustelua haittaavia aistivajeita?
 • Tee lyhyt kaatumisvaaran arviointi (FROP-Com tai FRAT) kaatumisvaaran arvioimiseksi

Tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan lisäksi

Potilaan tutkiminen

 • Mittaa verenpaine myös seisten
  • ensin makuulla, sitten seisomaannousun jälkeen ja jos potilaan vointi sallii, vielä 3 minuutin kuluttua (ortostaattinen koe); merkittävää on verenpaineen lasku yli 20/10 mmHg tai jos systolinen verenpaine iäkkäällä potilaalla on seisten alle 110 mmHg.
  • ellei potilas jaksa seistä, mittaa verenpaine makuulla ja istuen
 • Iäkkään päivystyspotilaan perustutkimukset
  • Yleensä saatavilla ainakin pika-CRP, EKG, Tnt, verensokeri
 • Jos käytettävissä, herkästi lisäksi PVK, CRP, K, Na, Krea

Vammat ja liikuntakyky

 • Onko liikkuminen varmaa (apuvälineen tuella tai ilman)?
  • Säilyykö tasapaino, jos potilas sulkee silmät seisaallaan ollessa?
 • Pääseekö potilas nousemaan tuolilta auttamatta käsillä tai tukeutumatta apuvälineeseen?

Kaatumisen riskitekijät

 • Alkometri
 • Ravitsemustilan arviointi

Jatkotutkimukset

 • Huomioi, että potilaalla voi olla useita samanaikaisia vammoja.
 • Jos kaatumisia on useampia tai potilas on kaatunut sisällä, kaatumisen taustalla on todennäköisesti useampi eri tekijä – älä tyydy ensimmäiseen selitykseen!
 • Huomioi tarvittavan kuntoutuksen järjestäminen

Potilaan tutkiminen

 • Muistitutkimukset, jos hoidon aikana havaitaan muistiongelmia tai sekavuutta.

Vammat ja liikuntakyky

 • Apuvälinetarpeen arvio

Kaatumisen riskitekijät