Lastentautien ohjekirjat

Lastentautien ohjekirjat ovat ammattilaisten käyttöön tarkoitettuja hoito-ohjeita. Potilaille julkaistut ohjeet löytyvät kohdasta Potilasohjeet.

Astma

Astman akuuttihoito Taysissa

Diabetes

Lasten diabeteskäsikirja

Infektiot

Lasten infektio-ohjekirja

Kehityksen ja oppimisen vaikeudet

Kehityksen ja oppimisen vaikeudet lapsilla ja nuorilla

Uni ja unihäiriöt

Unen ja unirytmin häiriöt
Unikysely vauvaikäisten vanhemmille
Unikysely leikki-ikäisten vanhemmille
Unikysely kouluikäisille
Unikouluohjeita