Tays/Ortopedia
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Akuutti alaselkäkipu ja/tai alaraajan säteilykivun hoito-ohje

Anamneesi

 • Pyrittävä erottamaan alaraajaan säteilevä juurioire paikallisesta alaselkäkivusta

 • Pidettävä mielessä myös metastaasin tai tulehduksen mahdollisuus

 • Toimintakyvyn alenema ja koettu haitta

 • Elämäntilanne ja ammatti

 • Aiemman sairausloman pituus

 • Aikaisemmat toimenpiteet/leikkaukset (erityisesti millainen toimenpide, mille tasolle ja kummalle puolelle leikkaus on tehty)

Kliininen tutkimus = Status

 • Ojennus-koukistusvoiman luokitus ja kirjaaminen numeraalisesti 1-5: ukkovarvas, nilkka, polvi, lonkka

 • Lasequen testi

 • Alaraajarefleksit

 • Alaraajojen tunnot

 • Perianaalinen tunto (sekä tylppä- että terävätunto)

 • Sfinktertonus

 • Varvas- ja kantapääkävely jos potilas pystyy liikkumaan itsenäisesti

 • Babinskin testi

 • Trendelenburgin testi

 • Virtsan residuaali mitataan, mikäli epäilyä Cauda Equinasta (kysyminen ei riitä, koska Cauda Equina -potilas ei tunne virtsaamisen tarvetta)

Voimagradeeraukset

0 Ei lainkaan liikettä
1 Vähäinen liike, ei voita painovoimaa
2 Selvä liike, ei voita painovoimaa
3 Painovoiman voittava lihasvoima koko liikelaajuudella
4 Lievästi alentunut lihasvoima
5 Normaali lihasvoima

Tutkimukset

 • Jos infektio-oireita: la, crp, pvk, plv

 • Ls- ranka rtg seisten, jos trauma tai aiempi maligniteetti taustalla. Thorakolumbaalisista murtumista valtaosa on ns. junktioalueella (ThXI – LII)

 • Mikäli korkeaenerginen vamma > kohdennettu CT murtuma-alueelta

 • Mikäli vahva epäily maligniteetista > koko rangan MRI

 • Mikäli epäily leikkausta vaativasta spinaalisesta prosessista (discusprolapsi) >  MRI kohdennetusti alueelta (LS/Th/kaularanka)

  • Huom! Sentraalinen steenosi voi aiheuttaa molemminpuolisen alaraaja oireen, molemminpuolisuus ei siis poissulje diskusprolapsia

Konservatiivinen hoito

Indikaatiot

 • Paikallinen selkäkipu ilman säteilykipua, eikä viitettä malignista prosessista tms.
  • Jatkohoito
   • Informaatio taudin hyvästä ennusteesta
   • Aktivointi liikkumiseen
   • Tehokas kipulääkitys (NSAID + tramadoli / parasetamoli + kodeiini)
   • Kerta-annoksena opiaattilääkityskokeilu po. tai im.
   • Sairausloma 1 viikko
   • Kontrollikäynti avopuolella 1-2 viikon kohdalla
   • Fysioterapiaa ei akuuttivaiheessa
   • Mikäli ei lihasvoimaheikkouksia, vaikean kivun hoito alkuvaiheessa terveyskeskuksen vuodeosastolla
   • Lähete Fysiatrialle, mikäli vaiva pitkittyy
   • Lähete Reumatologian poliklinikalle, mikäli neljä viidestä alla listatusta kriteeristä toteutuu:
    • Selkäkipu on kestänyt vähintään kolme kuukautta
    • Oire on alkanut alle 45-vuotiaana
    • Oire on alkanut vähitellen
    • Selkäkipu helpottuu liikkuessa
    • Selän aamujäykkyys
   • Lähete Neurologian poliklinikalle
    • Neurologiseen sairauteen viittaavia löydöksiä kliinisessä tutkimuksessa: spastisiteetti, rigiditeetti, dyskinesia, positiivinen babinski, hyperrefleksia, laaja-alainen pareesi tai parestesia
 • Paikallinen selkäkipu ja/tai alaraajaan säteilevä kipu
  • Kestänyt < 6 viikkoa
  • Ei viitettä cauda equina -oireyhtymästä (virtsaretentio, perianaalinen tai genitaalialueen tuntoheikkous, alentunut sfinktertonus)
  • Ei maligniteettiepäilyä
  • Ei korkeaenergistä vammaa taustalla
   • Jatkohoito
    • Tulehduskipulääkkeiden jatkaminen vasteen mukaisesti
    • Harkinta neuropaattisen kivun hoitoon käytettävien lääkkeiden hoitokokeilusta (esim. gabapentiini)
    • Sairausloman lyhyt jatkaminen päivystyksessä, pidempi sairausloman jatko ja työkykyarvio terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa
    • Lähete terveyskeskuksen fysioterapiaan tai SV3F-lähete yksityissektorille
 • Paikallinen selkäkipu ja/tai alaraajaan säteilevä kipu
  • Kestänyt >6 viikkoa, eikä lievittymisen merkkejä
   • LS-röntgen seisten
   • Ei cauda equina oireyhtymään viitettä (virtsaretentio, perianaalinen tai genitaalialueen tuntoheikkous, alentunut sfinktertonus)
   • Ei maligniteettiepäilyä
   • Ei korkeaenergistä vammaa taustalla
   • Lähete Fysiatrian polikinikalle

Operatiivisen hoidon harkinta selkäortopedin toimesta

Indikaatiot

 • Instabiili rankamurtuma

 • Cauda equina -oireyhtymä

 • Discusprolapsi, joka aiheuttaa hermojuurikompression ja lihasvoiman heikkouden tai sietämättömän kivun

 • Rangan maligniteetti(epäily)

 • Potilaskohtaiset riskitekijät huomioitava operatiivista hoitoa harkittaessa!

Jatkohoito

 • Anamneesi ja status

 • Tarvittavat kuvantamiset ja laboratoriokokeet

 • TULE3 lääkäri konsultoi selkäortopedia