LONKKAMURTUMA (femurin collum/pertrokanteerinen murtuma)

Pääsääntöisesti kaikki hoidetaan operatiivisesti huolimatta potilaan kokonaistilanteesta! Konservatiivisen hoidon päätös kuuluu ortopedialle!

Lonkkamurtumapotilas terveyskeskuksessa virka-aikaan

 • Mikäli murtuma todetaan virka-aikaan terveyskeskuksessa konsultoidaan Tays ortopedian konsulttia (puh. 03 311 64604), jonka jälkeen potilaasta tehdään päivystyslähete Tays Traumalle

 • Täytetään mahdollisuuksien mukaan OmaTaysissa sähköinen esitietokaavake ja annetaan potilaan mukaan ajantasainen lääkelista

 • Mikäli potilaalla on jokin henkeä uhkaava sairaus/tilanne, lähetetään hänet Tays päivystys Acutaan viipymättä

 • Terveyskeskuksessa: vaihdetaan potilaalle vaatteet (pussitetaan omat vaatteet), aloitetaan i.v. yhteys, laitetaan virtsakatetri ja tarvittaessa vaippa. Ilmoitetaan potilaan omaisille sairaalaan joutumisesta

 • Mikäli mahdollista, potilaan siirrosta sovitaan Uoman kautta suoraan Tuki- ja liikuntaelinkirurgian TUOS osastolle. Muussa tapauksessa hoitaja soittaa Tuosin vastaavalle hoitajalle (puh. 0331169447) ja sopii siirron yksityiskohdat

 • Ortopedian konsultti Taysissa
  • Vastaa konsultaatioon

  • Ilmoittaa potilaasta Tuki- ja liikuntaelinkirurgian TUOS osaston vastuuhoitajlle (puh. 03-31169447), joka varaa paikan osastolta

  • Tekee potilaasta konsultaatiovastauksen puhelun perusteella

  • Ilmoittaa terveyskeskuslääkärille, että potilaan voi toimittaa TUOSlle mieluiten virka-aikaan (ei klo 20 jälkeen)

 • Tuki- ja liikuntaelinkirurgian TUOS osastolla

  • Potilaasta otetaan leikkausta varten laboratoriokokeet (PVK, Na, K, Krea, INR, veriryhmä, X-koe, verensokeri)

  • Ortopedi tekee potilaasta tulotekstin ja selvittää lääkityksen virka-aikaan

  • Klo 15-20 tulotekstin ja lääkityksen selvityksen tekee (salipäivystäjä,puh. 03-31164604)

  • Tarvittavat leikkausvalmistelut tehdään TUOSlla ja täytetään anestesiakaavake

Lonkkamurtumapotilas terveyskeskuksessa virka-ajan ulkopuolella

 • Terveyskeskuksessa otetaan rtg-kuva ja havaitaan murtuma tai epäily lonkkamurtumasta > päivystyslähete Acutaan