Pitkittyneen COVID-19 -oireiston toimintamalli avohoitoon

Päivitetty koronavirusinfektion pitkäaikaisoireita koskeva toimintamalli avoterveydenhuoltoon sijaitsee Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla: Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireita koskeva toimintamalli avoterveydenhuoltoon (Pirha.fi)