Arkiharjoittelun ja kuntoutuksen aloittaminen COVID-19-infektion jälkeen

 • Ennen harjoittelun aloittamista potilaan tulee pystyä kävelemään tasamaalla vähintään 500 metriä ilman uupumusta tai voimakasta hengenahdistusta. Normaalit päivittäiset toimet tulee sujua ongelmitta.
 • Päivittäisten toimien ja harjoittelun tahdittaminen sekä tauottaminen nousevat keskeisiksi oireiden, erityisesti uupumuksen pitkittyessä. Alkuvaiheen harjoittelussa tulee välttää uupumiseen asti rasittumista.
 • Harjoitteita tulisi pystyä tekemään vähintään seitsemän päivää ennen seuraavaa vaihetta. Mikäli seuraavan vaiheen harjoitteet eivät onnistu, tulee palata takaisin edellisen vaiheen harjoitteisiin. Harjoittelun toteutuksessa ja suunnittelussa on huomioitava, millainen toiminta- ja liikkumiskyky on ollut ennen COVID-19-infektiota.
 • Pääperiaatteena harjoittelussa: ensin lisätään toistokertoja, tämän jälkeen matkaa ja viimeisenä vauhtia.
 • Viikko viikolta voidaan nostaa rasittavuuden tasoa. Mikäli kehitystä ei tapahdu, tulee se huomioida harjoittelussa. Kuntoutus edistyy harvoin tasaisesti. Potilaan on hyväksyttävä kuntoutuksen epälineaarisuus.
 • Harjoittelu tulee lopettaa ja olla yhteydessä terveysalan ammattilaiseen, mikäli harjoitellessa esiintyy rintakipua, sydämen tykyttelyä tai voimakasta hengenahdistusta.
 • Mikäli mahdollista harjoittelun aikana olisi hyvä hyödyntää happisaturaatiomittaria tai sykemittaria.

Harjoittelun aloittaminen seitsemän oireettoman päivän jälkeen

Vaihe 1

 • Hyvin kevyt rasittavuus (Borg 6–8)
 • Venyttely, hengitysharjoitteet (pallea- ja huulirakohengitys sekä huffaus), rauhallinen kävely, istuen tehtävät harjoitteet
 • Lepoasennot: puoli-istuva asento, kylkimakuu ja ajurin asento (Terveyskylä: Huomioi hyvä lepoasento)

Vaihe 2

 • Kevyt rasittavuus (Borg 11)
 • Kotiaskareet, siivoaminen, pyykinpesu, puutarhanhoito
 • Kävely, tasapainoharjoitteet, hengitysharjoitteet, kevyt liike- ja liikkuvuusharjoittelu (erityisesti rintakehän liikkuvuusharjoitteet)
 • Mikäli harjoitteet onnistuvat hyvin, harjoittelun kestoa voidaan lisätä 10–15 min päivässä

Vaihe 3

 • Hieman rasittava harjoittelu (Borg 12–14)
 • Aloita kahdella 5 minuutin harjoitusjaksolla
 • Ripeä kävely, porrasharjoittelu, hölkkä, uinti ja pyöräily
 • Harjoittelun ollessa siedettävää voi lisätä yhden 5 minuutin jakson päivässä

Vaihe 4

 • Monimuotoisempaa harjoittelua, joka sisältää voima- ja aerobista harjoittelua (Borg 12–14)
 • Koordinaatio-, voima-, tasapaino-, kehonpaino- ja vastuskuminauhaharjoittelu
 • Hölkkä epätasaisessa maastossa

 Borgin asteikko, RPE eli koetun kuormittuneisuuden asteikko:

Koettu kuormittuneisuus Miltä rasitus tuntuu? Sopivuus Hengitys
6
7 Erittäin kevyt Normaali hengitysrytmi
8
9 Hyvin kevyt
10 Sopii kaikille Hengitys kiihtyy, puhuminen sujuu
11 Kevyt Sopii kaikille
12 Terveys- ja kuntoliikkujat
13 Hieman rasittava Terveys- ja kuntoliikkujat Hengästyttää, puhuminen vaikeutuu
14 Terveys- ja kuntoliikkujat
15 Rasittava Terveys- ja kuntoliikkujat
16 Kovat kuntoilijat ja urheilijat silloin tällöin Puuskututtaa, puhuminen mahdotonta
17 Hyvin rasittava Kovat kuntoilijat ja urheilijat silloin tällöin
18 Kovat kuntoilijat ja urheilijat silloin tällöin
19 Erittäin rasittava -
20 -

Lähde: Borgin asteikko, UKK-instituutti.

Lähteet

Palaa toimintamalliin