COVID-19-infektion jälkeinen toimintakyvyn arviointi ja seuranta

Perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa hyödynnettäviä testejä

 • Potilaan toimintakyvyn ja terveydenhuollon resurssien mukaan arvioitava sopiva toimintakykytesti. Mahdollisuuksien mukaan happisaturaatiomittarin käyttö testeissä (SpO2- ja sykemittaus).
 • Esimerkkejä testeistä:
  • 6 min kävelytesti
  • portaiden nousutesti
  • kyykistystesti
  • istumasta seisomaan nousu toistotesti
  • puristusvoimamittaus

Tarkemmat suoritus- ja pisteytysohjeet TOIMIA-tietokannasta

Palaa toimintamalliin