Oirekohtaiset erotusdiagnostiset syyt ja tutkimukset pitkittyneessä COVID-19 -oireistossa

Rasitushengenahdistus ja korkea syke

 • Poissuljettavia syitä: keuhkoembolia, sydämen vajaatoiminta, eteisvärinä, anemia, astma, keuhkoahtaumatauti
 • Tutkimuksia: FiDD, TnT, EKG, happisaturaatio, TVK, Krea, keuhkokuva, spirometria, PEF-seuranta
 • Huomioi keuhkojen ja sydämen auskultaatiolöydös (rahinat, vinkunat), mahdolliset kongestion merkit.

Kuiva yskä

 • Poissuljettavia syitä: hengitystieinfektion jälkitila, astma, refluksi, kasvain, sydämen vajaatoiminta, ACE-estäjään liittyvä yskä, keuhkoparenkyymisairaus, psykogeeninen yskä, yskäyliherkkyys
 • Tutkimuksia: keuhkokuva, spirometria, PEF-seuranta
 • Huomioi ärsykkeiden vaikutus, keuhkojen ja trakean kuuntelulöydös (ulos- tai sisäänhengityksen vinkuna, sisäänhengityksen lopun rahinat, trakean auskultaatio kaulalta), nielun ja kaulan status.

Limainen yskä

 • Poissuljettavia syitä: bakteeri-infektio
 • Tutkimuksia: keuhkokuva, CRP, PVK, poskionteloiden tutkiminen (sinuscan, tarv. röntgen)

Painon tunne rinnalla, ilman loppumisen tunne

 • Poissuljettavia syitä: keuhkoembolia, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, anemia, toiminnalliset syyt
 • Tutkimuksia: FiDD, PVK, EKG, keuhkokuva, happisaturaatio, (kliininen rasituskoe)

Nopea leposyke, uupumus, lihasväsymys

 • Poissuljettavia syitä: keuhkoembolia, huono fyysinen kunto, sympatikotonia, eteisvärinä, sydämen vajaatoiminta, anemia, unenpuute, uniapnea, päihteiden käyttö, psyykkinen kuormittuneisuus, ravitsemusongelma
 • Tutkimuksia: FiDD, PVK, TSH, Ca-Ion, CK, Gluk, EKG, unipäiväkirja, suppea yöpolygrafia (spiroergometria hengityskaasuanalyysein ja autonomisen hermoston tutkimukset tarvittaessa erikoissairaanhoitoa konsultoiden)

Lähde: Kanerva M. ym, SLL 12-13/2021, vsk 76, s. 785-790.

Palaa toimintamalliin