Psykiatrian hoito-ohjelmat

Hoito-ohjelmat ovat ammattilaisten käyttöön laadittuja ohjeita, joilla on tarkoitus luoda yhtenäisiä hoitokäytäntöjä suurten potilasryhmien hoitoon koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Hoito-ohjelmissa määritellään kunkin sairauden etiologia, diagnostiikka sekä hoidon keskeiset periaatteet.

Psykiatrian erikoisalalla on laadittu seuraavat hoito-ohjelmat: