Masennuksen alueellinen hoito-ohjelma

Tämän hoito-ohjelman tarkoituksena on luoda yhtenäinen alueellinen hoitomalli masennus- ja ahdistuspotilaille Pirkanmaalla. Potilaan hoidon perustana on oikea diagnoosi, potilaan hoidon tarve ja toimintakyky.

Hoito-ohjelman keskeisiä asioita ovat:

  • Masennuksen varhainen tunnistaminen
  • Masennuksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen
  • Masentuneen potilaan toimintakyvyn palauttaminen
  • Masentuneen potilaan tukeminen elämäntilanteen muutoksissa
  • Masennuksen hoitoon liittyvien hoito- ja palvelutahojen esittely

Ohjelma perustuu masennuksen Käypä hoito -suositukseen sekä isoihin kansallisiin hankkeisiin (muun muassa MASTO-hanke) ja pyrkii linjaamaan perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja avomielenterveyspalvelujen toimintaa.

Hoito-ohjelman sisältö


Työryhmä: Päivi Pylvänäinen (pj), Taru Autere, Kaija Järventausta, Eija Kuisma, Timo Palo-oja, Päivi Rantanen, Jaana Roviola-Lehtonen, Pasi Sankala, Tarja Tammentie-Sarén, Sari Torkkeli

Konsultoitu: Sirpa Lindroos, Klaus Lehtinen, Esa Leinonen

Tulosta koko hoito-ohjelma tästä: Masennuksen alueellinen hoito-ohjelma.pdf