Persoonallisuushäiriöiden alueellinen hoito-ohjelma

Tämän hoito-ohjelman tarkoituksena on luoda Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle yhteinen käytäntö persoonallisuushäiriöiden hoitoon. Persoonallisuushäiriöt ovat melko yleisiä, vaikeasti tunnistettavia häiriöitä ja ne aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä.

Tässä hoito-ohjelmassa pyritään lisäämään tietoa persoonallisuushäiriöistä sekä linjataan persoonallisuushäiriöiden hoidon keskeiset periaatteet. Tämä hoito-ohjelma käsittelee persoonallisuushäiriöitä seuraavan kliinisen luokituksen mukaan:

  • Epävakaa persoonallisuushäiriö ja persoonallisuushäiriöt, joissa piirteitä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä
  • Riippuvainen, vaativa, depressiivinen ja estynyt persoonallisuus
  • Eristäytyvä (skitsoidi) ja epäluuloinen persoonallisuus

Persoonallisuushäiriöiden alueellinen hoito-ohjelma perustuu epävakaan persoonallisuushäiriön Käypä hoito -suositukseen, tieteellisiin artikkeleihin sekä hyvään moniammatilliseen kliiniseen kokemukseen.

Hoito-ohjelman sisältö

Työryhmä: Päivi Kiviniemi (pj), Tarja Tammentie-Sarén (siht), Eeva-Liisa Helin, Petri Mattanen, Ulla Roivainen, Raija Salonen, Merja Syrjämäki, Minna Tulijoki, Leena Vikeväinen-Tervonen

 Kommentit: yl Outi Poutanen, ayl Kaija Järventausta, sh Janne Pöyhtäri, taj Klaus Lehtinen

Tulosta tästä: Persoonallisuushäiriöiden alueellinen hoito-ohjelma.pdf