Psykoosien alueellinen hoito-ohjelma

Tämän hoito-ohjelman tarkoituksena on luoda Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle yhteinen käytäntö psykoosien hoitoon. Tässä hoito-ohjelmassa linjataan psykoosin hoidon keskeiset periaatteet:

  • varhainen tunnistaminen ja hoito
  • toimintakyvyn ylläpito ja vahvistaminen
  • perhekeskeisyyden lisääminen
  • jatkuvuuden ja hoidon kokonaisuuden varmistaminen

Hoito-ohjelma keskittyy työikäisten potilaiden psykooseihin. Hoito-ohjelma pohjautuu skitsofrenian, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja masennuksen Käypä hoito –suosituksiin ja siinä pitäydytään myös muilta osin tutkittuun tietoon.

Hoito-ohjelman sisältö

Työryhmä: Outi Poutanen (pj), Tarja Tammentie-Sarén (siht.), Liisi Bashmakov, Maria Mäkelä, Päivi Lehto, Terhi Leskinen, Jaana Mikkilä, Markus Nyrhinen

Kommentit: Kaija Järventausta, Klaus Lehtinen, Esa Leinonen, Päivi Merimaa, Jarmo Romu, Merja Syrjämäki