Tays / raskaus ja synnytys
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Anemian hoito raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Neuvolasuositus

Useimmiten raskaana olevan potilaan anemia johtuu raudan puutteesta. Matala seerumin ferritiini (alle 30 mg/ml) ja pieni MCV ovat viitteellisiä raudanpuutteeseen. Muita syitä anemialle voivat olla B12-vitamiinin tai foolihapon puute, äidin pitkäaikaissairauteen liittyvä anemia sekä perinnölliset hemoglobinopatiat (erityisesti talassemiat).

Rautahoito 100-200 mg päivässä suun kautta aloitetaan, jos Hb on alle 110 ja anemian todennäköinen syy on raudan puute. Lähete äitiyspoliklinikalle tehdään, jos epäillään muuta kuin raudanpuuteanemiaa tai jos adekvaatista rautahoidosta huolimatta Hb on alle 95–100. Äidin subjektiivinen vointi ja kokonaistilanne saavat muokata lähettämistä. Anemiatutkimukset ja iv-rautahoito voidaan toteuttaa myös perusterveydenhuollossa.

Obstetriset tutkimukset

Obstetrinen status ja sikiön voinnin selvittäminen. Useimmiten sikiön ongelmia ei ole todettavissa. Jos obstetrinen tilanne on kunnossa, obstetrisia kontrolleja ei tarvitse sopia.

Anemian perustutkimukset

 • Pieni verenkuva
 • S-ferritiini

Harkinnan mukaan lisätutkimuksia

 • S-B12-vitamiini
 • fE-Folaatti
 • S-tTGAbA (kudostransglutaminaasivasta-aineet keliakian seulontaan)
 • Talassemioiden tai muiden perinnöllisten hemoglobinopatioiden selvittely (tarvittaessa perinnöllisyyslääkärin konsultaatio ja/tai talassemia-geenipaneelitutkimusten teettäminen)
 • Tarvittaessa hematologin konsultaatio

Anemian hoito

Ensisijaisesti rautalääkitys toteutetaan suun kautta. C-vitamiini auttaa raudan imeytymisessä. Kalsium häiritsee imeytymistä, joten maitotuotteiden käyttöä pitää välttää parin tunnin aikahaarukassa lääkkeen nauttimisesta. Yleisin annostus on 100 mg x 1, mutta hemoglobiinitaso voi korjautua paremmin, jos annosteluna on 100 mg x 2. Jos sivuvaikutukset rajoittavat hoitoa, voidaan tyytyä myös pienempiin annoksiin ja harvempaan annosteluun.

Raskauden ajan raudanpuuteanemiassa ohjelmoidaan parenteraalinen rautalääkitys, ellei rautalääkitys suun kautta onnistu tai tehoa.

Mikäli raudanpuutetta ei todeta (ferritiini > 30), potilas ei hyödy parenteraalisen raudan antamisesta.

Talassemiapotilailla harkitaan punasolujen antamisen tarvetta joko raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen, mikäli anemia on oireinen.

Mikäli hemoglobiinitaso on normaali, mutta ferritiini on matala, voidaan käyttää rautalääkitystä suun kautta täydentämään rautavarastoja. Tällöin iv-rautainfuusiolle ei ole perusteita.

Parenteraalisen rautahoidon ohjetta voidaan soveltaa myös synnytyksen jälkeisen anemian hoidossa seuraavasti:

Hb < 80 g/l

 • Jos synnyttäjällä on oireita tai löydöksiä (korkea syke, matala verenpaine, huimaus, väsymys, päänsärky) ⇒ siirrä 1–2 yksikköä punasoluja

 • Aloita suun kautta rautasubstituutio rinnalle

Hb 80–90 g/l

 • Hemoglobiinin ja painon mukainen iv rauta (tavallisesti 1000 mg +500 mg tai 1000 mg+1000 mg viikon välein).

 • Jos perussairauksia (esimerkiksi sydänsairaus) tai synnyttäjällä on anemiasta oireita tai löydöksiä, harkitse punasolusiirtoa ja rinnalle suun kautta rautasubstituutio.

Hb > 90 g/l

 • suun kautta rautasubstituutio 100-200 mg/vrk ainakin 2 kuukautta. Raudan nauttiminen C-vitamiinilisän kera lisää raudan imeytymistä suolesta.

Iv-rautahoidon suositeltu toinen annos voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa tai RATA-yksikössä vähintään viikon kuluttua ensimmäisestä injektiosta. Merkintä puerperaaliosastolla aloitetusta iv-rautahoidosta tehdään osaston hoitopalautteeseen.

Parenteraalinen rautahoito

Hemoglobiini < 100 g/l ja ilmeinen raudanpuute; suun kautta rautalääkitys ei ole tehonnut tai ei ole mahdollinen

Ferrikarboksimaltoosi Ferinject® 50 mg rautaa /ml; 10 ml tai 20 ml ampullit.
15 minuutin iv-infuusiot kaksi kertaa vähintään viikon välein.

 • Kumulatiivinen rauta-annos 1500 mg, jos potilaan raskautta edeltävä paino alle 70 kg (1000 mg + 500 mg rautaa viikon välein)

 • Kumulatiivinen rauta-annos 2000 mg, jos potilaan raskautta edeltävä paino yli 70 kg (1000 mg + 1000 mg rautaa viikon välein)

 • Kumulatiivisesta annoksesta riippuen valitaan sopiva ampullikoko Ferinject®-liuosta ja infusoidaan / 100 ml 0,9% NaCl.

Infuusion aikana tai sen jälkeen saattaa ilmaantua kutinaa ja ihottumaa, nämä väistyvät usein 5–15 minuutin kuluttua infuusion loppumisesta. Yliherkkyysreaktiot mahdollisia, kts. Pharmaca Fennica.

Parenteraalisen rautahoidon jälkeen suun kautta otettavaa rautalääkitystä ei heti tarvita. Suun kautta otettavan rautahoidon tarve harkitaan myöhemmin sen mukaan, mille tasolle veren hemoglobiini ja seerumin ferritiini asettuvat.

Parenteraalisen rautahoidon toive ilman raudanpuuteanemiaa

Ajoittain esiintyy toivetta iv-rautahoitoon ilman todettua anemiaa, jos ferritiinitaso on matala.

Matalan ferritiinin yhteys väsymykseen on epäselvä. Väsymys raskauden aikana on erittäin yleistä riippumatta ferritiinin pitoisuudesta. Satunnaistetuissa tutkimuksissa iv-rautalääkitys ei ole osoittautunut lumelääkettä tehokkaammaksi väsymyksen hoidossa, jos hemoglobiinitaso on normaali. Poikkeuksena voi olla hyvin matala ferritiinin taso < 15 (Houston B ym BMJ Open 2018). Pääsääntöisesti iv-rautahoito varataan niille potilaille, joilla on selvä raudanpuuteanemia ja joiden rautalääkitys suun kautta ei onnistu.