Tays / raskaus ja synnytys
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Potilashotelliin siirtymisen kriteerit

Tays Keskussairaalan alueella sijaitsevan potilashotellin Perheonni-yksikössä hoidetaan synnyttäneitä äitejä ja hyväkuntoisia vastasyntyneitä, jotka täyttävät lastenlääkäreiden ja synnytyslääkäreiden laatimat kriteerit. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti synnytyksen jälkeen.

Äidin kriteerit

 • Säännöllinen alatiesynnytys, ongelmaton perätilasynnytys tai imukuppisynnytys
 • Lämpö synnytyksen aikana alle 38 ºC
 • Synnytyksen aikana ei infektio-oireita.
 • Verenvuoto synnytyksessä alle 1000 ml
 • Vaikea repeämä voi olla este siirrolle, tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti
 • Kohtu on hyvin supistunut ja vuoto on ollut normaalia
 • Virtsaaminen onnistunut
 • Ei perussairautta tai lääkitystä, joka vaatii synnyttäjän erityistarkkailua (esimerkiksi epilepsiaa)
 • Tromboosiprofylaksia ei ole este (potilaalla oltava omat lääkkeet). Paitsi, jos potilaalla on ollut aiemmin keuhkoveritulppa tai aivoveritulppa, sydämen keinoläppä tai potilas vaatii verikoeseurantaa tai lääkärin konsultaatiota perussairauden takia.
 • BMI < 40 kg/m2 ennen raskautta
 • Ei MEOWS-seurantaa vaativat potilaat
 • Ei huumeiden tai alkoholin käyttöä tai jos perheessä on vakavia psykososiaalisia ongelmia ( esim. äidin masennus)
 • Synnytyksen jälkeinen verenpaine pääsääntöisesti alle140/90 mmHg, yksittäiset korkeammat arvot sallittuja, jos äidillä ei ole pre-eclampsiaan viittaavia oireita tai löydöksiä.

Myöhemmin äiti voi siirtyä Perheonneen muilta synnyttäneiden osastoilta:

 • Potilaan alkuseuranta on jo toteutettu, tilanne on todettu stabiiliksi ja potilas on hyväkuntoinen
 • Perheonneen eivät voi kuitenkaan siirtyä ykköstyypin diabetesta tai oireista epilepsiaa sairastavat potilaat

Vastasyntyneen kriteerit

 • Äidillä ei ole perussairautta tai lääkitystä, joka vaatii lapsen tarkkailua
 • Lapsella ei ole sikiöaikaista poikkeavuutta, joka vaatii tutkimuksia (esimerkiksi uä-tutkimusta)
 • Vauva voi siirtyä Perheonneen, vaikka lapsivedenmenosta on yli 18 tuntia
 • Jos GBS ei ole tiedossa (ei ole otettu tai vastaus ei tiedossa) ja synnyttäjä kieltäytyy GBS antibioottiprofylaksiasta, potilashotelliin ei voi siirtyä.
 • Jos äidillä on GBS-riskitekijöitä ja hän on saanut antibioottiestohoidon yli 4 tuntia ennen lapsen syntymää, voi siirtyä Perheonneen.
 • Jos äidillä on korioamnioniitti tai GBS-riskitekijöitä (gbs+, aiemmalla lapsella gbs-infektio, gbs-vastaus ei tiedossa + muu riskitekijä): hyväkuntoinen vastasyntynyt voi siirtyä vuorokauden hengitys- ja pulssiseurannan jälkeen.
 • Jos vauva on ennenaikainen (alle 37 rv), hän voi siirtyä Perheonneen vasta 48 tunnin osastoseurannan jälkeen.
 • Jos äidillä on seulontanäytteessä G- tai C-streptokokki vauva saa siirtyä Perheonneen
 • Vihreästä vedestä syntyvä voi siirtyä (vanhemmat seuraavat lapsen hengitystiheyttä potilashotellissa)
 • DMA ja DM A/B äidin normaalipainoinen lapsi voi siirtyä (verensokeri tarkistettava ennen hotelliin siirtoa DM A/B äidin lapselta), verensokerin siirtoraja on 2.6.
 • Äidin verenpaine- tai valproaattilääkityksen takia verensokeriseurantaa vaativat lapset voivat siirtyä (Deprakine, Absenor, Orfiril, Valproat)
 • Raskausviikot 37+0 tai yli
 • Lapsen syntymäpaino yli 2,5 kg, vastasyntyneen SD-mittojen tulee olla normaalit ( -2 SD - + 2 SD), paitsi pituuden SD voi olla > +2,0 SD. Lisäksi, jos painon SD on > +2,0 SD ja verensokeriseuranta ( P-gluk on ≥ 3.0 mmol/l ainakin 3 kertaa peräkkäin) synnyttäneiden osastolla (2ab) on normaali, vauva voi sen jälkeen siirtyä Perheonneen.
 • Lasta ei ole elvytetty tai vaatinut virvoittelutoimenpiteitä
 • Lapsen syntymän jälkeinen rektaalilämpö on alle 38 ºC ja kontrolli kainalosta mitattuna 4–5 tunnin iässä 36–37,4 °C. Jos lämpö alle 36,5 ºC, lämmön korjaantumisesta tulee huolehtia ja tarkistaa noin tunnin kuluttua potilashotellissa lapsen lämpö uudelleen.
 • Lapsen hengitystaajuus on normaali (normaalifrekvenssi 40–60 kertaa minuutissa, tauot korkeintaan 5–8 sekuntia)
 • Lapsen syke on hereillä ja rauhallisena ollessa 100–160/min, tasainen, säännöllinen
 • Lapsen hengitystaajuus, pulssi ja lämpö ovat normaalit vähintään kaksi kertaa mitattuna
 • Lapsen happisaturaatio sekä tunnin iässä että 4–5 tunnin iässä kontrolloituna on vähintään 95 % sekä oikeasta kädestä että vasemmasta jalasta mitattuna
 • Ennenaikaisesti katkaistu napanuora ei ole este potilashotellin siirtymiselle
 • Lapsi on harjoitellut imemistä.
 • Lapsi on saanut K-vitamiinin im tai po.
 • ISP on alle 30 %