Ravitsemusohjeet

Taysin ja Pirkanmaan alueen ravitsemusterapeutit ovat moniammatillisena yhteistyönä laatineet tai valinneet oheiset lomakkeet ja ohjeet ravitsemusohjauksen ja -hoidon tueksi. Ohjeet on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen antaman suullisen ohjauksen tueksi, eivät sitä korvaamaan.

Nämä ohjeet täydentävät muuta ravitsemusohjauksen tukiaineistoa. Hoitoyksiköissä ja ravitsemusterveyttä edistävässä toiminnassa sovitaan kulloinkin käytettävistä ohjeista yhtenäiset ja asiakaslähtöiset käytännöt. Lisätietoja ravitsemusohjausaineiston kohderyhmistä ja käytöstä antavat Pirkanmaan perusterveydenhuollon ja sairaaloiden ravitsemusterapeutit.

Ravitsemushoidon tarpeen tunnistaminen 

Lasten vajaaravitsemusriskin seulonta

Aikuisten (myös yli 65-vuotiaiden) vajaaravitsemusriskin seulonta avo- ja osastohoidossa

Ruokatottumusten arviointi

Ateriarytmin seuranta

Lyhytmenetelmiä ruokapäiväkirjoista ja ruokatottumuksista

Kattavia ruokatottumusten arviointimenetelmiä

Ravitsemusohjausaineisto

Yleinen ravitsemusterveys

Mielenterveysasiakkaat

Ikääntyneiden ravitsemus

Hoidon ja palvelun tarpeen tunnistaminen

Ikääntyneelle suunta Suuntimasta, Ikäihmisen kuntoutuksen prosessi ja asiakkuuspolut (pdf-tiedosto)