Ravitsemusohjeet

Taysin ja Pirkanmaan alueen ravitsemusterapeutit ovat moniammatillisena yhteistyönä laatineet tai valinneet oheiset lomakkeet ja ohjeet ravitsemusohjauksen ja -hoidon tueksi. Ohjeet on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen antaman suullisen ohjauksen tueksi, eivät sitä korvaamaan.

Nämä ohjeet täydentävät muuta ravitsemusohjauksen tukiaineistoa. Hoitoyksiköissä ja ravitsemusterveyttä edistävässä toiminnassa sovitaan kulloinkin käytettävistä ohjeista yhtenäiset ja asiakaslähtöiset käytännöt. Lisätietoja ravitsemusohjausaineiston kohderyhmistä ja käytöstä antavat Pirkanmaan perusterveydenhuollon ja sairaaloiden ravitsemusterapeutit.

Ruokatottumusten arviointi

Ateriaryhmin seuranta

Lyhytmenetelmiä ruokapäiväkirjoista ja ruokatottumuksista

Kattavia ruokatottumusten arviointimenetelmiä

Ravitsemusohjausaineisto

Yleinen ravitsemusterveys

Mielenterveysasiakkaat