Tays Reumakeskus

Reumapotilaiden rokotukset

Reumasairauden diagnoosivaiheessa tarkistetaan seuraavien rokotteiden voimassaolo tai tarve:

dT (difteria / tetanus)

 • Voimassaolo 20 vuotta, paitsi yli 65-vuotiailla 10 vuotta; kuuluu kansalliseen rokoteohjelmaan.
 • Kehotetaan potilasta tarvittaessa täydentämään rokotesuoja avoterveydenhuollossa.

MPR (tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti)

 • Potilasta ei rokoteta, jos hän tietää sairastaneensa tuhkarokon tai on saanut kaksi MPR-rokotetta.
  • Vuodesta 1975 alkaen valtaosa suomalaisista on saanut MPR-rokotteen (vuodesta 1982 MPR on kuulunut kansalliseen rokoteohjelmaan). Ennen vuotta 1965 syntyneet ovat valtaosin sairastaneet rokot. Rokotussuoja voi olla puutteellinen erityisesti 1965-1975 välillä syntyneillä ja ulkomaalaistaustaisilla.
 • Muissa tapauksissa ohjataan potilas avoterveydenhuoltoon, jossa annetaan kaksi MPR-rokotetta.
  • Toinen rokote aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua, mieluiten 2 – 3 vuoden kuluttua.
  • Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka potilas olisikin saanut aiemmin MPR-rokotteen.
 • Huomioi mahdollisesti tarvittavat lääketauot! (katso kohta eläviä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet).
 • Vaihtoehtoisesti voidaan potilaalta määrittää tuhkarokko-vasta-aineet ja antaa MPR-rokotukset mikäli vasta-aineita ei ole.
 • Tässä tapauksessa mahdollinen suoja vihurirokkoa ja sikotautia vastaan jää arvioimatta

Vesirokko

 • Jos potilas ei muista sairastaneensa vesirokkoa tai ei ole saanut rokotetta, määritetään varicella-vasta-aineet.
 • Mikäli vasta-aineita ei ole, annetaan avoterveydenhuollossa kaksi vesirokkorokotetta (3 kuukauden välein).
 • Huomioi mahdollisesti tarvittavat lääketauot! (katso kohta eläviä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet).
 • Potilaalle tulee kirjoittaa resepti ja potilas maksaa rokotuksen itse.

Muut

 • Keltakuume-rokotteen tarve arvioidaan, mikäli matkustelee paljon.

Immunosupressiivista lääkitystä saavien suositeltavat rokotteet

Koskee kaikkia reumalääkkeitä paitsi sulfasalatsiinia (Salazopyrin) ja hydroksiklorokiinia (Oxiklorin). Immunosupressiiviseksi lääkkeeksi katsotaan myös kortisonihoito suurella annoksella.

Kausi-influenssa:

 • Kausi-influenssarokotusta suositellaan otettavaksi vuosittain. Potilas ohjataan ensisijaisesti avoterveydenhuoltoon rokotetta varten.
 • Rokote on ilmainen reumapotilaille ja hänen läheisilleen.

Prevenar (pneumokokki):

 • Mikäli potilas ei ole saanut aikaisemmin rokotetta, annetaan se biologisen lääkityksen tai JAK-estäjien aloituksen yhteydessä.
 • Rokotteen suoja on elinikäinen.
 • Mikäli potilas on saanut aiemmin Pneumovax-rokotteen, niin Prevenar-rokotetta suositellaan annettavaksi aikaisintaan vuoden ja viimeistään viiden vuoden kuluttua rokotteesta.

Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet

Elävät rokotteet:

 • MPR-rokote
 • Vesirokkorokote
 • Vyöruusurokote
 • Keltakuumerokote
 • Oraalinen lavantautirokote
 • BCG-rokote (vain < 7-vuotiaat TB-riskiryhmään kuuluvat rokotetaan)
 • Rotavirusrokote
 • Nenäsumutteena otettava influenssarokote

Huomioitavat reumalääkkeet:

 • Prednisolon:
  • Annos <20 mg tai hoito millä tahansa vahvuudella alle 2 viikkoa: Rokote voidaan antaa ilman lääkemuutosta
  • Muussa tapauksessa annosta suositellaan vähennettäväksi < 20 mg annokseen viimeistään viikkoa ennen rokotteen antamista.
 • Biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät:
  • Biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät tauotetaan ennen rokotteen antamista. Tauon pituus on 5x lääkkeen puoliintumisaika. Kts. THL:n ohje 
  • Rokottamisen jälkeen biologisen lääkkeen voi aloittaa aikaisintaan 2 vk:n, mieluummin 4 vk:n kuluttua (erityisesti rituximabi).
  • Mikäli potilas on saanut yhden MPR rokoteannoksen, ei lääketaukoja tarvita toisen rokotuksen yhteydessä.
 • Muiden reumalääkkeiden osalta taukoja ei tarvita

Ei-eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet

 • Lääkkeiden tauotuksia ei tarvita.
 • Rituximabi aloitetaan/annetaan vasta neljä viikkoa rokottamisesta.

Muuta huomioitavaa

 • Mikäli mahdollista, kannattaa rokotukset ottaa muuna kuin biologisen lääkkeen tai metotreksaatin ottopäivänä. Tarvittaessa ne voi ottaa myös samana päivänä.
 • Mikäli on tarvetta ottaa useita rokotteita, katso ohjeet THL:n sivuilta