Tays
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Kuvantamistutkimusten kopioiden tilaaminen ja laskutus

Potilas tai hänen valtuuttamansa henkilö voi tilata kuvia, jotka on kuvattu Taysin, Hatanpään sairaalan, Sastamalan sairaalan, Valkeakosken sairaalan tai Oriveden terveyskeskuksen röntgenissä.

Tilaus tehdään kirjallisesti tilauslomakkeella. Kuvat tilataan ja lomake palautetaan sinne toimipisteeseen, missä potilas on kuvattu.

Kuvat joko toimitetaan CD:llä tai siirretään sähköisesti, jos kyseiseen yksikköön on olemassa siirtoyhteys.

Kuvaan mahdollisesti liittyvä sähköinen lausunto tallennetaan CD:lle. Kuvakopion hinta määräytyy voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ja se sisältää postittamisen. Kuvakopio toimitetaan tilauslomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen.

Tilaajana potilas

Potilas voi tehdä CD-tilauksen tilauslomakkeella tai kiireellisessä tapauksessa tai kuvasiirtotapauksessa soittamalla. Potilaat on ohjeistettu soittamaan kuvatilaukset arkipäivisin kello 8–14 seuraaviin numeroihin:

Potilas allekirjoittaa lomakkeen sairaalassa käynnin yhteydessä. Lomake toimitetaan röntgenin sähköiseen kuvansiirtoon, jossa se arkistoidaan. Laskutus menee RIS:n kautta.

Tilaajana terveydenhuollon yksikkö (sairaalat tai yksityiset palveluntuottajat)

Yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloita ei laskuteta tutkimusten siirrosta eikä CD:n poltosta. Muita laskutetaan CD:n poltosta hinnaston mukaisesti.

Tilaajana oman sairaalan hoitava osasto

Osasto voi pyytää potilaan kuvia siirrettäväksi jatkohoitopaikkaan. Näistä kuvantamistutkimusten siirroista ei laskuteta.

Tilaajana PSHP:n PACS:iin kuvat tallentava terveyskeskus

Terveyskeskuksessa kuvatut tutkimukset tilataan ko. terveyskeskuksesta. Terveyskeskukset siirtävät omat kuvansa sähköisesti paikkoihin, joihin on olemassa oleva yhteys, tai pyytävät CD-polttoa Taysista. CD-poltosta laskutetaan terveyskeskusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kolmannen osapuolen kuvasiirrot

Ensisijaisesti tutkimukset pyydetään sieltä, minne ne on arkistoitu. Poikkeustapauksessa potilaan hoidon vaatiessa voidaan kuvat kierrättää Taysin kautta, jos:

  • potilaan tila on kriittinen ja kuvat tarvitaan välittömästi, eikä pyytävän ja arkistoivan paikan välillä ole siirtoyhteyttä.
  • Kuvien siirtoon pitää olla potilaan tai hoitavan lääkärin kirjallinen tai suullinen lupa. Suullisen luvan antajan nimi ja toimipaikka kirjataan ylös päivämäärineen ja kellonaikoineen.
  • Pyynnöt kolmannen osapuolen kuvasiirroista Taysin sähköiseen kuvansiirtoon, josta ne ohjataan edelleen PACS-/RIS-tuen hoidettaviksi.

Siirrosta laskutetaan kuvasiirron tilaajaa.

Viranomainen

Seuraaville viranomaisille kuvakopiot toimitetaan maksutta:

  • Potilasvakuutuskeskus
  • Potilasvahinkolautakunta
  • Valvira
  • Aluehallintovirasto
  • Eduskunnan oikeusasiamies
  • Oikeuskansleri